Potřebuji zařídit

Připojení k distribuční soustavě

Jak postupovat při připojení nového odběrného místa.

Připojení dobíjecí stanice pro elektromobil

Jak řešit připojení dobíjecí stanice k síti.

Krátkodobý odběr

Jak sjednat mimořádné krátkodobé připojení k síti.

Přeložka energetického zařízení

Jak požádat o přeložení energetického zařízení.

Informace o existenci sítí

Potřebujete informace o poloze našeho energetického zařízení?

Vyjádření k projektové dokumentaci

Jak získat stanovisko ke stavebnímu či územnímu řízení.

Vytyčení kabelových tras

Potřebujete zajistit vytyčení kabelů?

Souhlas se zahájením výkopových prací

Před začátkem stavby nezapomeňte na náš souhlas.

Servisní práce v síti

Jak zajistit manipulační práce nebo práce kabelových měřících vozů.

Přerušení nebo obnovení distribuce elektřiny

Jak požádat o přerušení nebo obnovení dodávky elektřiny.

Změna rezervovaného příkonu

Jak postupovat při změně hodnoty hlavního jističe.

Změna rezervované kapacity

Jak požádat o změnu rezervované kapacity.

Zkušební provoz energetického zařízení

Provoz pro ověření technologie zákazníka.

Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Jak s námi uzavřít smlouvu pouze na distribuční služby.

Změna smlouvy

Potřebujete změnit kontaktní nebo fakturační údaje?

Stav HDO

Informace o časech přepínání nízkého a vysokého tarifu.

Samoodečet elektroměru

Chcete nahlásit samoodečet elektroměru?

Platnost elektroměru

Ověření platnosti a typu vašeho elektroměru.

Profily spotřeby

Sestavy dat čtvrthodinových profilů u měření typu A a B.

Reklamace

Jak řešit případnou reklamaci?

Úsporný tarif

Základní informace ke státnímu příspěvku na úhradu energií.

Připojení výrobny k distribuční soustavě

Jak postupovat při připojení výrobny elektřiny.

Změna smlouvy

Potřebujete změnit kontaktní nebo fakturační údaje?

Služby výkonové rovnováhy

Vzorové dokumenty pro poskytování SVR pro ČEPS

Dokumenty ke stažení

Přehled důležitých dokumentů pro připojení výrobny elektřiny.

Podnikové normy

Přehled podnikových norem naší společnosti.

Digitální dokumentace sítě

Poskytnutí mapových podkladů a kontrola dat.

Servisní práce v síti

Jak zajistit manipulační práce nebo práce kabelových měřících vozů.

Práce na neměřené části odběrného zařízení

Informace pro revizní techniky provádějící elektroinstalační práce.

Hlášení o zatažení kabelů do TS/RS

Jak nahlásit zahájení prací při zatažení kabelů.

Hlášení pokládek kabelů a montáží souborů VN

Jak nahlásit zahájení prací na pokládkách a montážích.

Informace o vývodech z RIS a TS

Potřebujete informace o vývodech z RIS nebo z trafostanice?

Kontakt na pracovníky dle oblastí

Rozdělení provozního území s kontakty na dané pracovníky.

Chytré stanice

Podklady pro projektování a realizaci chytrých stanic.

Informace o vedení

Potřebujete informace o vedení mezi koncovými zařízeními?