Souhlas se zahájením výkopových prací

Před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy společnosti PREdistribuce je nezbytné získat její souhlas se zahájením výkopových prací, který představuje vydání aktuálních mapových podkladů a jejich potvrzení v oddělení Kmenová data sítě.

Tento souhlas je vázán na dodržení podmínek uvedených v platném stanovisku PREdistribuce, a. s., vydaného v rámci vyjádření k projektové dokumentaci, a je podmíněn platným souhlasem stavebního úřadu (např. stavebním povolením).

Pro udělení souhlasu je nezbytné předložit stanovisko PREdistribuce na pracovišti Výdej mapových podkladů (Kmenová data sítě), a to minimálně 3 dny před plánovaným zahájením stavby. Platnost souhlasu je 30 dní. V případě, že nedojde k zahájení realizace stavby před ukončením platnosti souhlasu, má investor stavby povinnost zažádat o jeho obnovu.

Informace o dalším postupu naleznete v dokumentu všeobecné podmínky (305 kB).