Servisní práce v síti

Servisní práce v měřené části distribuční soustavy společnosti PREdistribuce zajišťuje oddělení Technická kancelář. Práce zahrnující manipulace v sítích na hladině nízkého a vysokého napětí, diagnostiku nebo práce kabelových měřících vozů, lze objednat na zakázku.

Jaké práce si můžete objednat?

 • Manipulační práce
  • vypínání a zapínání energetického zařízení
  • manipulace a zajišťování energetického zařízení
  • dozory
 • Práce kabelových měřících vozů
  • vyhledávání poruch
  • vytyčování kabelových tras
  • identifikace kabelů
  • zkoušky zvýšeným napětím RS, TS a kabelů VN
  • plášťové zkoušky kabelů
  • diagnostika kabelů

Měli byste vědět

 • Uvedené služby provádíme pouze na území distribuční sítě a v zařízeních, které jsou v majetku PREdistribuce, a. s.
 • Před objednáním vytyčení kabelových tras si přečtěte podrobné informace.
 • Část prací je hrazena zákazníkem. Vybrané služby jsou zpoplatněny dle ceníku PREdistribuce, a. s. (136 kB). Cena se účtuje po minutách, včetně dopravy na místo.
 • V případě mimořádného připojení k distribuční síti lze sjednat tzv. Krátkodobý odběr.