Přerušení nebo obnovení distribuce elektřiny

V případě neoprávněného odběru elektřiny může dodavatel elektřiny požádat provozovatele distribuční soustavy o přerušení distribuce (dodávek) elektřiny do daného odběrného místa,
a to nejpozději 5 pracovních dnů před požadovaným dnem přerušení. Po odstranění příčin neoprávněného odběru pak může dodavatel elektřiny opět požádat o obnovení distribuce.
Tato možnost vyplývá z vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona (10,8 MB), v platném znění.

Jak požádat o přerušení distribuce elektřiny?

  • Vyplňte žádost (24 kB) o přerušení distribuce elektřiny, ve které uvedete seznam odběrných míst, u kterých požadujete přerušit dodávku.
  • Žádost odešlete na e-mailovou adresu preruseniNN@predistribuce.cz (jedná-li se o distribuci na hladině nízkého napětí) nebo na e-mailovou adresu preruseniVN@predistribuce.cz (jedná-li se o distribuci na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí).

Jak požádat o obnovení distribuce elektřiny?

  • Vyplňte žádost (24 kB) o obnovení distribuce elektřiny, ve které uvedete seznam odběrných míst, u kterých má dojít k obnovení.
  • Žádost odešlete na e-mailovou adresu preruseniNN@predistribuce.cz (v případě distribuce na hladině nízkého napětí) nebo na e-mailovou adresu preruseniVN@predistribuce.cz (v případě distribuce na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí).