Zkušební provoz energetického zařízení

Pro nově instalované nebo rekonstruované odběrné elektrické zařízení, jež je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší, můžete dle vyhlášky č. 408/2015 Sb. požádat o zkušební provoz, tj. provoz pro ověření technologie zákazníka. Zkušební provoz slouží k ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti zařízení.

  • O zkušební provoz je třeba žádat nejméně 30 kalendářních dnů před požadovaným termínem.
  • Zkušební provoz je zahájen nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončen nejpozději do tří měsíců

Jak zažádat o zkušební provoz?

Vyplňte prosím následující formulář a my se Vám ozveme.

Žadatel

8591824003000

Požadovaný termín

Vaše osobní údaje budou společností PREdistribuce, a. s., (správcem) zpracovávány pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle zvláštního právního předpisu. Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem navazujících činností, které vyplývají z povahy Vaší žádosti. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech zákazníka naleznete na stránce
Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou