Podnikové normy

Projekční činnosti a zhotovitelské práce, prováděné v distribuční síti PREdistribuce, a. s., musí být v souladu s podnikovými normami (PN), které jsou závazné pro společnost PREdistribuce, a. s.
Technologie, které je možné používat v této síti, popisuje soubor PN, tzv. Katalog prvků. Ten slouží jako základní dokument pro sjednocení technologické politiky společnosti. Jeho cílem je trvalé zvyšování spolehlivosti, technické kvality a bezpečnosti obsluhy, při minimálních nárocích na údržbu distribuční sítě. Pro každé technologické zařízení jsou obvykle vybráni dva až tři technicky srovnatelní výrobci. V případě rovnocenných technických parametrů rozhoduje o nasazení těchto výrobků v distribuční síti aktuální cena požadovaná jednotlivými výrobci.
Katalog je závazný pro všechny pracovníky PREdistribuce, a. s., kteří provádí práce spojené s plánováním, tvorbou návrhů, zpracováváním projektů, výstavbou a provozem rozvodných zařízení. Stejně tak je závazný pro externí organizace, které jsou zhotoviteli projektů, prací a dodávek pro společnost PREdistribuce, a. s.

S případnými dotazy nebo informacemi o praktických zkušenostech neváhejte kontaktovat oddělení Technický controlling.

Přehled veřejně publikovaných PN

Přístup ke všem PN a Katalogu prvků je umožněn pouze autorizovaným osobám ze zhotovitelských firem PREdistribuce, a. s.

Pokud jste zhotovitelem, přihlaste se k Vašemu uživatelskému účtu.

Zákaznické služby
Označení Název podnikové normy
CS 902 Ceník náhrad, výkonů, prací a služeb poskytovaných provozovatelem distribuční soustavy

CS 902

- SP č.1
Ceník náhrad, výkonů, prací a služeb poskytovaných provozovatelem distribuční soustavy
Měření
Označení Název podnikové normy
MM 501 Technické podmínky připojení Část A - obchodní měření
MM 501 - SP č.1 Rozměrové náčrty
MM 501 - SP č.2 Schémata zapojení přímého měření
MM 501 - SP č.3 Schémata zapojení elektroměrů v sítích VVN, VN a NN (měření typ „A“ a „B“)
MM 501 - SP č.4 Provedení polí měření u kompaktních VN rozváděčů
MM 501 - SP č.5 Zvýšená ochrana před ferrorezonancí
MM 501 - SP č.6 Způsoby připojení FVE k distribuční síti NN
PX 102 Postup při manipulacích v síti NN

PX 102

- SP č.3
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - RT