Ceny

Cena elektrické energie

Konečná cena elektrické energie se skládá z několika položek. Jde o součet položek podléhajících regulaci, jejichž výši stanovuje každoročně Energetický regulační úřad, a ceny tzv. silové elektrické energie, která je neregulovaná a odvíjí se od ceny dosažené při obchodování na Energetické burze Praha.

Vzájemný poměr regulované a neregulované složky ceny je závislý na napěťové hladině, ke které je odběratel připojen, a na zvolené sazbě.

Výsledná cena elektrické energie je tedy dána součtem ceny stanovené příslušným cenovým rozhodnutím ERÚ a ceny vašeho dodavatele (obchodníka s elektrickou energií).

Aktuální cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

(s platností od 1. 1. 2022)

(s platností od 1. 1. 2021)

Ceny služeb PREdistribuce, a. s.

Ceny za opětovné připojení odběrného elektrického zařízení, zapůjčení přenosného elektroměrového rozvaděče, přezkoušení měřicího zařízení a za další služby poskytované společností PREdistribuce, a.s. jsou uvedeny v Ceníku náhrad, výkonů, prací a služeb .