Hlášení o zatažení kabelů do TS/RS

Zahájení práce na zatažení kabelů do TS nebo RS v síti společnosti PREdistribuce, a. s., je třeba nám ohlásit nejpozději 3 dny předem.

Upozorňujeme také, že před záhozem výkopu je nutné kontaktovat telefonicky pracovníka Dohledu správy sítě.

Ohlašujte elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře:

Údaje o akci

Počet zatažených kabelů

Kontaktní údaje

Poznámka

Vaše osobní údaje budou společností PREdistribuce, a. s., (správcem) zpracovávány pro plnění podmínek z uzavřené smlouvy. Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem navazujících činností, které vyplývají z povahy Vašeho hlášení. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech zákazníka naleznete na stránce
Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou