Hlášení o zatažení kabelů do TS/RS

Zahájení práce na zatažení kabelů do TS nebo RS v síti společnosti PREdistribuce, a. s., je třeba nám ohlásit nejpozději 3 dny předem.

Upozorňujeme také, že před záhozem výkopu je nutné kontaktovat telefonicky pracovníka Dohledu správy sítě.

Ohlašujte elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře:

Údaje o akci

Počet zatažených kabelů

Kontaktní údaje

Poznámka

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete společnosti PREdistribuce, a. s. souhlas se zpracováním osobních údajů ve formuláři uvedených za účelem realizace navazujících činností, které vyplývají z povahy Vašeho hlášení.
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech zákazníka obsahuje stránka
Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou