Vyjádření k projektové dokumentaci

Vyjádření k projektové dokumentaci obsahuje závazné stanovisko PREdistribuce, a. s., ke stavebnímu či územnímu řízení v rámci plánované stavební činnosti na území hlavního města Prahy a města Roztoky.

Pro získání vyjádření vyplňte Žádost o vyjádření PREdistribuce, a. s., k projektové dokumentaci (1,6 MB) a včetně požadovaných příloh (tj. koordinační situace, průvodní a technické zprávy, případně plné moci) doručte na pracoviště Dohled správy sítě. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dní.

Koordinační situace musí obsahovat zakreslené sítě a energetické zařízení PREdistribuce. Pro zakreslení situace proto použijte nejlépe podklady, které získáte prostřednictvím elektronické žádosti informace k existenci sítí, případně podklady získané při osobní návštěvě na pracovišti Výdej mapových podkladů (Kmenová data sítě).

Upozorňujeme, že před vlastní realizací stavby v ochranném pásmu elektrizační soustavy společnosti PREdistribuce je nezbytné získat její souhlas se zahájením výkopových prací. Informace o dalším postupu naleznete v dokumentu všeobecné podmínky (206 kB).