Změna rezervované kapacity

Rezervovaná kapacita je smluvně sjednaná hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v kW, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy.

Rezervovaná kapacita je složena ze dvou složek - roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity. Součet sjednané roční a měsíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota rezervovaného příkonu.

Požádat o změnu rezervované kapacity můžete nejpozději poslední pracovní den před počátkem měsíce, ve kterém potřebujete rezervovat jinou kapacitu.

  • Příklad: O změnu od 1. května žádejte nejpozději 30. dubna.

Jak zažádat o změnu rezervované kapacity?

Změnu výše rezervované kapacity si sjednejte se společností, se kterou máte uzavřenou smlouvu.

  • Pokud máte uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, požádejte o změnu svého dodavatele.
  • Pokud máte uzavřenou Smlouvu o distribuci se společností PREdistribuce, a. s. (provozovatelem distribuční soustavy na území hlavního města Prahy a Roztok), postupujte dle návodu níže.
Roční rezervovaná kapacita
  • Vyplňte žádost Podklad pro uzavření smlouvy (246 kB).
    • Chcete-li roční rezervovanou kapacitu snížit, můžete žádat až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny roční rezervované kapacity.
  • Žádost odevzdejte nebo zašlete na oddělení Přístup k síti.
  • Cenu za roční rezervovanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na celý kalendářní rok s pevnou měsíční cenou.
Měsíční rezervovaná kapacita
  • Cenu za měsíční rezervovanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na kalendářní měsíc s pevnou měsíční cenou.