O společnosti

O nás

Přehledně o společnosti PREdistribuce, a. s.

Kariéra

Hledáte uplatnění v oblasti energetiky?

Výroční zprávy

Souhrnné informace o výsledcích hospodaření společnosti.

Program rovného zacházení

Informace o přijatých opatřeních a plnění programu rovného zacházení.

Společenská odpovědnost

Jak Skupina PRE naplňuje principy společensky odpovědného chování?

Muzeum PRE

Přijďte se podívat do technického a dokumentačního muzea PRE.