Potřebuji zařídit

Připojení k distribuční soustavě

Jak postupovat při připojení nového odběrného místa.

Krátkodobý odběr

Jak sjednat mimořádné krátkodobé připojení k síti.

Přeložka energetického zařízení

Jak požádat o přeložení energetického zařízení.

Informace o existenci sítí

Potřebujete informace o poloze našeho energetického zařízení?

Vyjádření k projektové dokumentaci

Jak získat stanovisko ke stavebnímu či územnímu řízení.

Souhlas se zahájením výkopových prací

Před začátkem stavby nezapomeňte na náš souhlas.

Servisní práce v síti

Jak zajistit manipulační práce nebo měření na energetickém zařízení.

Přerušení nebo obnovení distribuce elektřiny

Jak požádat o přerušení nebo obnovení dodávky elektřiny.

Změna rezervovaného příkonu

Jak postupovat při změně hodnoty hlavního jističe.

Změna rezervované kapacity

Jak požádat o změnu rezervované kapacity.

Zkušební provoz energetického zařízení

Potřebujete ověřit provozuschopnost energetického zařízení?

Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Jak s námi uzavřít smlouvu pouze na distribuční služby.

Změna smlouvy

Potřebujete změnit kontaktní nebo fakturační údaje?

Stav HDO

Informace o časech přepínání nízkého a vysokého tarifu.

Samoodečet elektroměru

Chcete nahlásit samoodečet elektroměru?

Platnost elektroměru

Ověření platnosti a typu vašeho elektroměru.

Profily spotřeby

Sestavy dat čtvrthodinových profilů u měření typu A a B.

Reklamace

Jak řešit případnou reklamaci?

Připojení výrobny k distribuční soustavě

Jak postupovat při připojení výrobny elektřiny.

Podpora výroby elektřiny z KVET a OZE

Informace o možnosti čerpání podpory za vyrobenou elektřinu.

Změna smlouvy

Potřebujete změnit kontaktní nebo fakturační údaje?

Připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

Informace ke zjednodušenému připojení mikrozdroje

Podnikové normy

Přehled podnikových norem naší společnosti.

Digitální dokumentace sítě

Mapové podklady k našim investičním zakázkám.

Servisní práce v síti

Jak zajistit manipulační práce nebo měření na energetickém zařízení.

Práce na neměřené části odběrného zařízení

Informace pro revizní techniky provádějící elektroinstalační práce.

Hlášení pokládek kabelů a montáží souborů VN

Jak nahlásit zahájení prací na pokládkách a montážích.

Hlášení o zatažení kabelů do TS/RS

Jak nahlásit zahájení prací při zatažení kabelů.

Informace o vývodech z RIS a TS

Potřebujete informace o vývodech z RIS nebo z trafostanice?