Reklamace

Zajišťujeme spolehlivou a trvale bezpečnou dodávku energie. Při distribuci elektřiny dodržujeme stanovené parametry kvality dodávek a služeb. Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb stanovuje Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (1,4 MB).

Reklamace kvality napětí

Máte-li za to, že na vašem odběrném místě není dodržen standard kvality napětí, zašlete reklamaci kvality napětí na e-mail info@predistribuce.cz.

Reklamace vyúčtování distribuce elektřiny

Pokud naleznete problém s vyúčtováním distribuce elektřiny na obdržené faktuře, zavolejte na Zákaznickou linku PRE.

Nejste spokojeni s vyřešením vaší reklamace?
Můžete se obrátit na ombudsmana Skupiny PRE.

Mimosoudní řešení sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze smlouvy v oblasti elektroenergetiky u Energetického regulačního úřadu (dále jen ERÚ), www.eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.