Vytyčení kabelových tras

Vytyčení kabelových tras se provádí, pokud se v zájmovém území nenachází geodeticky zaměřené trasy nebo je situace v mapě sítě nepřehledná a nedostatečné okótována. Je-li trasa geodeticky zaměřená, můžete od nás získat seznam zaměřených bodů v souřadnicovém systému JTSK, ze kterého dokáže Váš geodet určit přesnou polohu zařízení.

Jak požádat o vytyčení?

Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář.

  • Pošlete nám žádost, k níž přiložte mapové podklady vydané oddělením Kmenová data sítě. Tyto podklady musí obsahovat zákres sítí dle jednotlivých napěťových hladin, a v nich zřetelně vyznačené trasy, pro které požadujete vytyčení.

Měli byste vědět

  • Pokud v zájmovém území neexistují dostatečné podklady, je služba poskytována zdarma. V případě, že trváte na vytyčení trasy, přestože od nás máte dostatečné podklady, budou Vám účtovány veškeré náklady s tím spojené dle aktuálního Ceníku náhrad, výkonů, prací a služeb  (11,2 MB).
  • Uvedené informace se vztahují pouze na zařízení ve vlastnictví společnosti PREdistribuce.
  • Máte-li zájem o další související služby, přečtěte si kompletní nabídku servisních prací v síti.