Přeložka energetického zařízení

Přeložka energetického zařízení znamená změnu trasy nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí nebo posunutí jiných zařízení distribuční soustavy. Přeložit zařízení je nutné obvykle kvůli výstavbě nových objektů nebo při rekonstrukci.

  • Podle § 47 zákona 458/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek hradí veškeré náklady spojené s přeložkou rozvodného energetického zařízení ten, kdo přeložku vyvolal (tedy žadatel), a to včetně projektové dokumentace, inženýrské činnosti a samotné realizace. Vlastnictví rozvodného zařízení se ale po provedení přeložky nemění – to zůstává v majetku PREdistribuce, a. s.

Jak požádat o přeložku?

  • Vyplňte Žádost o přeložku zařízení PREdistribuce, a. s. (30 kB)
  • Vyplněný formulář odevzdejte nebo zašlete spolu s níže uvedeným plánkem na Zákaznické centrum PRE.
    • Situační plánek umístění v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000, obsahující názorné a jednoznačné umístění pozemku, tj. s katastrálními čísly pozemků a názvy minimálně dvou sousedních ulic nebo uvedením čísla popisného sousedních objektů.
  • Podle rozsahu přeložky a napěťové hladiny dotčeného zařízení PREdistribuce, a. s. vám zašleme Podmínky přeložky nebo návrh Smlouvy o přeložce distribučního zařízení.
    Návrh Smlouvy o přeložce distribučního zařízení na hladině NN vám zašleme do 30 dnů. Návrh Smlouvy o přeložce distribučního zařízení na hladině VN vám zašleme do 60 dnů. Platnost tohoto návrhu je 90 dní.
  • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu smlouvy a zašlete nám jej zpět, zahájíme práce na distribuční síti potřebné pro přeložku rozvodného energetického zařízení.