Informace o existenci sítí

Základní informace o existenci sítí a umístění energetického zařízení společnosti PREdistribuce, a. s., poskytujeme snadno a rychle elektronicky. (Pozn.: elektronické poskytování se nevztahuje na informace o veřejném osvětlení, v těchto případech je nutná osobní návštěva oddělení Kmenová data sítě).

Vyplňte žádost a zjistíte, zda se na vámi vymezeném území nacházejí sítě společnosti PREdistribuce

Údaje poskytnuté elektronickou formou mají pouze informativní charakter a v případech, kdy v zájmovém území dochází ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení ve vlastnictví PREdistribuce, musí být plánovaná akce konzultována s pracovníky PREdistribuce.

V opačných případech, kdy v zájmovém území nedochází ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení ve vlastnictví PREdistribuce, nahrazuje tato informace vyjádření společnosti, které je možné využít v rámci stavebního či územního řízení.

Měli byste vědět

  • Informace o dalším postupu naleznete v dokumentu všeobecné podmínky (206 kB).
  • Poskytování mapových podkladů při osobní návštěvě je zpoplatněno dle Ceníku náhrad, výkonů, prací a služeb (10,4 MB). Je-li pro vaše potřeby dostačující mapový podklad, který je generovaný naší aplikací, doporučujeme požádat elektronicky a potřebné informace získáte zdarma. (Pozn.: neplatí pro veřejné osvětlení.)
  • V případě, že potřebujete podrobnější informace týkající se umístění energetického zařízení ve vlastnictví PREdistribuce nebo preferujete osobní návštěvu, navštivte oddělení Kmenová data sítě.
  • Pro informace o existenci sítí mimo území hlavního města Prahy a města Roztoky kontaktujte distribuční společnost, která dané území spravuje.
  • Veškeré vydané mapové podklady se týkají pouze zařízení v majetku společnosti PREdistribuce, a. s. Pokud hledáte informace o existenci dalších inženýrských sítí (plyn, voda, telekomunikace apod.), kontaktujte příslušné správce.

Mohlo by vás zajímat