Připojení dobíjecí stanice pro elektromobil

Dobíjecí stanice (wallbox či samostatně stojící dobíječka) je z pohledu zatížení distribuční sítě výkonově poměrně náročný spotřebič, který běžně pracuje s maximálním výkonem po dlouhé časové úseky. Před připojením do distribuční sítě je proto třeba zkontrolovat a respektovat níže uvedené parametry, které udávají, jaký druh dobíjecí stanice s jejím maximálním výkonem lze do sítě připojit.

Velikost hlavního jističe ve srovnání s možností instalace druhu dobíjecí stanice:

Velikost hlavního jističe Druh dobíjecí stanice Výkon / Proud Min. potřebné jištění stanice
1x20 A/1x25 A jednofázová 3,7 kW/16 A 1x16 A
3x25 A trojfázová 11 kW/16 A 3x16 A (optimálně 3x20 A)
Od 3x40 A trojfázová 22 kW/32 A 3x32 A (optimálně 3x40 A)

Pokud velikost jističe (hodnota rezervovaného příkonu) neodpovídá parametrům Vámi uvažované dobíječky, je nutné nejprve řešit změnu hodnoty hlavního jističe.

Náklady za provoz dobíjecí stanice lze současně upravit změnou distribuční sazby, která je určena výhradně majitelům elektromobilů (sazba D27d pro domácnosti, C27d pro podnikatele). V tomto případě je ale třeba zvážit, zda je tato změna pro vaši situaci optimální s přihlédnutím k dalším spotřebičům využívajících nízký tarif.

Upozornění: Před zprovozněním a dlouhodobým užíváním jakékoliv dobíjecí stanice (včetně přenosné nabíječky „na kabelu“) doporučujeme provést revizi elektroinstalace, protože se jedná o vysoké zatížení vašich rozvodů v řádu několika hodin. Následnou instalaci by měl provádět pouze odborník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Jak připojit dobíjecí stanici pro elektromobil k distribuční soustavě?

Beze změny hodnoty hlavního jističe nebo distribuční sazby

Pro připojení dobíjecí stanice beze změny hodnoty hlavního jističe nebo distribuční sazby není nutné dělat u vašeho odběrného místa žádné úpravy, ale žádáme Vás o vyplnění přílohy Oznámení o připojení dobíjecí stanice  (520 kB) a jejím zaslání na info@predistribuce.cz, případně doručení na Zákaznické centrum PRE.

  • Zejména v případech, kdy má dobíjecí stanice výkon vyšší než 11 kW, jsou pro nás tyto informace důležité z hlediska posouzení zpětných vlivů a udržení kvality zatížení distribuční sítě.
Se změnou hodnoty hlavního jističe

Pokud chcete změnit velikost hlavního jističe, zažádejte o změnu rezervovaného příkonu. V případě připojení dobíjecí stanice je třeba navíc provést tyto kroky:

Se změnou distribuční sazby

Majitelé elektromobilů, kteří spadají do odběratelů kategorie D (fyzické osoby) mohou využít speciální distribuční sazbu D27d dle platného cenového rozhodnutí ERÚ.

(O zvýhodněnou sazbu D27d pro nabíjení elektromobilů může žádat také společenství nebo družstvo. Podmínkou je však zřízení nového odběrného místa s vlastním měřením využívané pouze členy tohoto družstva nebo společenství nebo uživateli družstevního bytu tohoto družstva nebo jednotky tohoto společenství a nesmí být za účelem zisku.)

Právnická osoba (mimo společenství nebo družstvo) může žádat o zvýhodněnou sazbu C27d. Podmínkou je však zřízení nového odběrného místa s vlastním měřením.

Sazby D27d a C27d jsou určeny pro odběrná místa, u kterých žadatel předloží doklad vlastnictví nebo užívání elektromobilu (technický průkaz, leasingová smlouva).

Ačkoli mimo odběry ve společných garážích není v podmínkách této výhodnější sazby striktně vyžadováno blokování v době vysokého tarifu, doporučujeme zavedení tohoto blokování jako efektivního řešení pro snížení nákladů na dobíjení. Správně vybraná dobíjecí stanice navíc umožní jednorázové překlenutí této blokace v případě nutnosti dobít i ve vysokém tarifu.

Pro změnu distribuční sazby kontaktujte vašeho dodavatele elektrické energie