Krátkodobý odběr

Krátkodobý odběr je mimořádné připojení k distribuční síti. Jedná se buď o odběr pro stavební účely, případně o odběr pro zajištění kulturní akce nebo filmového natáčení.

Jak sjednat krátkodobý odběr?

 

 • O sjednání krátkodobého odběru pro zajištění kulturní akce nebo filmového natáčení požádejte elektronicky.
  • Lze sjednat maximálně na 90 dnů po sobě jdoucích.
 • Po přijetí vaší žádosti naši technici prověří místo připojení, zdali je připojení na požadované adrese možné, a poté vás budeme informovat o dalším postupu.

Měli byste vědět

Chcete připojit k síti na hladině nízkého napětí (NN)
 • Vyplňte Žádost o připojení z distribuční sítě PREdistribuce, a. s., na hladině NN (248 kB), ve které vyberte možnost Krátkodobé připojení.
 • Vyplněný formulář odevzdejte nebo zašlete spolu s níže uvedeným plánkem na Zákaznické centrum PRE.
  • Situační plánek umístění objektu v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000, obsahující názorné a jednoznačné umístění pozemku, tj.: s katastrálními čísly pozemků a názvy minimálně dvou sousedních ulic nebo uvedením čísla popisného sousedních objektů.
 • Vaši žádost posoudíme a do 30 dní vám zašleme Smlouvu o krátkodobém připojení. Standardně se smlouva uzavírá na dobu jednoho roku.
 • Po obdržení Smlouvy o krátkodobém připojení se obraťte na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost vašeho odběrného místa a vystaví vám pro nás na originálním formuláři Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (68 kB). Tento podklad je platný 3 měsíce.
 • Navštivte Zákaznické centrum PRE, kde s vámi uzavřeme následné smlouvy.
Chcete připojit k síti na hladině vysokého napětí (VN)