Hlášení pokládek kabelů a montáží souborů VN

Pokládku kabelů nebo montáž souborů VN v síti PREdistribuce, a. s., je třeba ohlásit před zahájením prací:

  • Pokládku kabelů – min. 48 hodin předem (dle normy JK 204  čl. 6.1)
  • Montáž kabelových souborů VN – min. 24 hodin předem (dle normy JK 204 čl. 8.1)

Ohlašujte elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře:

Základní údaje

Kontaktní údaje

Rozsah prací

Kabelové koncovky VN / konektory VN

Kabelové spojky VN

Vaše osobní údaje budou společností PREdistribuce, a. s., (správcem) zpracovávány pro plnění podmínek z uzavřené smlouvy. Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem navazujících činností, které vyplývají z povahy Vašeho hlášení. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech zákazníka naleznete na stránce
Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou