Registrace

Uživatelský účet Vám umožní přístup k online službám společnosti PREdistribuce.

Zákazníkům PREdistribuce poskytujeme data z měření typu A a B dle vyhlášky č. 82/2011 Sb. Pro získání přihlašovacích údajů nás prosím kontaktujte na adrese: distribuce@pre.cz.

Pracovníkům ze spolupracujících firem PREdistribuce poskytujeme přístup k podnikovým normám naší společnosti a dále služby v oblasti digitální dokumentace sítě. Pro získání přihlašovacích údajů nás prosím kontaktujte na adrese: tc@pre.cz.