Digitální dokumentace sítě

Vážení zhotovitelé,

upozorňujeme, že před odesláním žádosti o kontrolu dat na webu PREdistribuce má zhotovitel povinnost nechat zkontrolovat průběhu geodeticky zaměřených tras v útvaru Technický dozor investora.

Požadavky na výdej střílecích plánků včetně přesné specifikace místa zájmu můžete zasílat na adresu kds@predistribuce.cz. Osobní návštěva je doporučena pouze v případě, že rozsah žádosti neumožní vyřízení požadavku elektronicky.

Poskytnutí podkladů a kontrola dat probíhá pouze prostřednictvím služeb na našem webu a řídí se pravidly pro zpracování digitální dokumentace, která jsou uvedena v podnikové normě JA 913.

Podrobnější informace naleznete v sekci Podnikové normy.

Společnost PREdistribuce, a. s. spravuje a poskytuje data, týkající se energetického zařízení umístěného na území hlavního města Prahy a Roztok.

Tato služba je určena pouze pro autorizované osoby ze spolupracujících firem PREdistribuce a dostupná po přihlášení k vlastnímu uživatelskému účtu.

Potřebujete-li mapové podklady pro zpracování projektů v rámci cizí investiční a stavební činnosti, zažádejte si o informace o existenci sítí prostřednictvím veřejného přístupu k datům a čtěte Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu energetického zařízení naší společnosti (206 kB).