Přihlášení uživatele

Podmínky pro přihlášení

  • Před prvním přihlášením se registrujte.
  • Pro získání přístupu musíte být buď zákazníkem PREdistribuce s měřením typu A nebo B, nebo pracovníkem ze zhotovitelské firmy, která je vedena v Rejstříku zhotovitelů PREdistribuce.