Technické informace

PREdistribuce, a. s., zajišťuje distribuci elektřiny a související služby na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Tato oblast je charakteristická velkou koncentrací obyvatel a průmyslu, což klade vysoké nároky na kvalitu dodávky elektřiny a provedení celé distribuční sítě.

Zajímají vás podrobné technické informace o naší distribuční síti?

Přehled obsluhovaného území

Na území hlavního města Prahy a města Roztoky společnost PREdistribuce, a. s. obsluhuje 114 katastrálních území (39 kB).

Zobrazit detail

Rozsah rozvodného zařízení
Druh zařízeníMJRozsah
Vedení VVN
km
213,9
Energetické tunely a kanály
km
38
Instalovaný výkon transformace VVN/VN
MVA
2941
Vedení VN
km
3864,4
Vedení NN
km
8025,5
Transformovny VVN/VN
ks
23
Distribuční stanice
ks
3218

Stav k 31. 12. 2017.

Polohopisné schéma vedení 110 kV

Zobrazit detail

Stav k 31. 10. 2018.

Přenosové schopnosti vedení 110 kV
Kabely a vedení 110 kV
číslo
P [MVA]
MALEŠICE - STŘED
K 101
190
JIH - STŘED
K 102
160
MALEŠICE - PRAŽAČKA
K 103
190
STŘED - PRAŽAČKA
K 104
190
JINONICE - SMÍCHOV
K 105
142
KARLOV - SMÍCHOV
K 106
190
HOLEŠOVICE - STŘED
K 108
155
SEVER - HOLEŠOVICE
K 109
190
SEVER - HOLEŠOVICE
K 110
133
STŘED - KARLOV
K 111
152
JIH - KARLOV
K 112
155
PANKRÁC - KARLOV K 113 190
LHOTKA - PANKRÁC K 114 190
MALEŠICE - TMA III
K 904
63
MALEŠICE - MĚCHOLUPY
V 100
82
MALEŠICE - JIH
V 101
87
MALEŠICE - JIH
V 102
87
CHODOV - JIH
V 103
204
CHODOV - JIH
V 104
204
JIH - MĚCHOLUPY
V 105
87
JIH - UHŘÍNĚVES
V 106
82
CHODOV - JIH
V 107
204
CHODOV - JIH
V 108
204
MALEŠICE - LETŇANY
V 109
102
MALEŠICE - ČERNÝ MOST
V 110
102
MALEŠICE - VÝCHOD
V 111
87
MALEŠICE - VÝCHOD
V 112
87
SEVER - LETŇANY
V 113
102
MALEŠICE - SEVER
V 114
102
SEVER - ZÁPAD
V 120
158
ŘEPORYJE - CHODOV T LOX
V 303
87
ŘEPORYJE - CHODOV
V 304
158
CHODOV - LHOTKA
V 321
158
CHODOV - LHOTKA
V 322
158
ZLIČÍN - ZÁPAD
V 383
209
ŘEPORYJE - ZLIČÍN
V 385
209
ŘEPORYJE - ZÁPAD
V 386
209
ZÁPAD - ČERVENÝ VRCH
V 387
158
SEVER - ČERVENÝ VRCH
V 389
209
LETŇANY - TŘEBORADICE
V 903
87
LETŇANY - TŘEBORADICE
V 904
87
MALEŠICE - TMA II
V 915
137
ŘEPORYJE - LHOTKA
V 1919
102
ŘEPORYJE - LHOTKA
V 1920
102
ŘEPORYJE - JINONICE
V 1921
209
ŘEPORYJE - JINONICE
V 1922
209
ŘEPORYJE - ZBRASLAV T LOX
V 1923
137
ŘEPORYJE - ZBRASLAV
V 1924
137
MALEŠICE - UHŘÍNĚVES
V 1960
82

Stav k 31. 12. 2017.

Výkony transformoven 110/22 kV
Rozvodna
Počet transformátorů
Pi [MVA]
Běchovice
3
120
Černý Most
2
80
Červený vrch
2
80
Holešovice
4
252
Chodov
3
189
Jih
3
189
Jinonice
3
143
Karlov
2
126
Letňany
2
80
Lhotka
3
120
Malešice
3
120
Měcholupy
2
80
Pankrác
2
126
Pražačka 3 189
Sever
2
80
Smíchov
2
126
Střed
4
252
Třeboradice
2
80
Uhříněves
2
80
Východ
2
80
Západ
3
189
Zbraslav
2
80
Zličín
2
80

Stav k 31. 12. 2017.

Jiné…

Nenašli jste, co jste potřebovali? Napište nám.

PREdistribuce, a. s. vede rozsáhlý archiv dokumentace rozvodného zařízení (trafostanice, kabely, přípojkové skříně apod.) ve své distribuční soustavě. Potřebujete-li nahlédnout do archivu (např. při řešení majetkoprávních vztahů souvisejících s rozvodným zařízením), můžete kontaktovat oddělení Správa rozvodných zařízení a domluvit si osobní návštěvu.