Rozvoj distribuční sítě

PREdistribuce, a. s., v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji distribuční soustavy (dále DS) pro období 2020 – 2024 (251 kB).

Informace o předpokládaném rozvoji DS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných rekonstrukcích transformoven 110/22 kV a vedeních 110 kV v zásobovacím území PREdistribuce, a. s., v horizontu pěti let. Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji DS PREdistribuce, a. s., mají pouze informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje DS. PREdistribuce, a. s., upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu a nových požadavků sektoru elektroenergetiky. Informace o předpokládaném rozvoji DS budou v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování distribuční soustavy aktualizovány jednou ročně.

Rozvojový záměr

Instalace dálkového ovládání a monitoringu do distribučních trafostanic VN/NN v rámci modernizace – od roku 2019.

Přehled realizovaných a plánovaných akcí 2020 - 2024

Transformovny VVN/VN

Rekonstrukce transformoven VVN/VN Předpokládaný rok realizace
TR 110/22 kV Pražačka 2017 - 2020
TR 110/22 kV Jih 2020 - 2022
TR 110/22 kV Střed 2023 - 2024
TR 110/22 kV Měcholupy 2023 - 2025
TR  110/22 kV Jinonice 2024 - 2025

Nové transformovny VVN/VN Předpokládaný rok realizace
TM Zahradní město 2020
TR 110/22 kV Slivenec 2021 - 2022
TR 110/22 kV Písnice 2023 - 2024

Venkovní a kabelová vedení VVN

Rekonstrukce vedení VVN Předpokládaný rok realizace
Kb Praha sever - Holešovice 2023 - 2024
Vd Praha sever - Praha východ 2022 - 2023

Nová vedení VVN Předpokládaný rok realizace
Vd Chodov - Uhříněves (2 x 110 kV) 2022 - 2023
Vd Malešice - Běchovice (2 x 110 kV) 2023 - 2024
Vd+Kb Uhříněves - Běchovice 2022
Kb Praha jih - Zahradní město 2020
Kb Malešice - Zahradní město 2020