Rozvoj distribuční sítě

PREdistribuce, a. s., v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji distribuční soustavy (dále DS) pro období 2022 – 2026 (255 kB).

Informace o předpokládaném rozvoji DS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných rekonstrukcích transformoven 110/22 kV a vedeních 110 kV v zásobovacím území PREdistribuce, a. s., v horizontu pěti let. Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji DS PREdistribuce, a. s., mají pouze informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje DS. PREdistribuce, a. s., upozorňuje na možnost změny těchto zveřejněných informací v důsledku aktuálního stavu a nových požadavků sektoru elektroenergetiky. Informace o předpokládaném rozvoji DS budou v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování distribuční soustavy aktualizovány jednou ročně.

Rozvojový záměr

Instalace dálkového ovládání a monitoringu do distribučních trafostanic VN/NN v rámci modernizace – od roku 2019.

Přehled realizovaných a plánovaných akcí 2022 - 2026

Transformovny VVN/VN

Rekonstrukce transformoven VVN/VN Předpokládaný rok realizace
TR 110/22 kV Běchovice 2025 - 2026
TR 110/22 kV Jinonice 2025 - 2026
TR 110/22 kV Měcholupy 2024 - 2025
TR 110/22 kV Praha Jih 2020 - 2022
TR 110/22 kV Praha Střed 2024 - 2025
TR 110/22 kV Praha Východ 2026 - 2027

Nové transformovny VVN/VN Předpokládaný rok realizace
TR 110/22 kV Slivenec 2021 - 2022

Venkovní a kabelová vedení VVN

Rekonstrukce vedení VVN Předpokládaný rok realizace
Kb TR Praha Sever - TR Holešovice 2023
Vd TR Praha Sever - TR Praha Východ 2022 - 2024
Vd TR Řeporyje - TR Lhotka 2026

Nová vedení VVN Předpokládaný rok realizace
Vd TR Chodov - TR Uhříněves 2024 - 2025
Kb TR Holešovice- TR Pražačka 2025 - 2026
Vd TR Malešice - TR Běchovice 2024 - 2025
Vd+Kb TR Uhříněves - TR Běchovice 2024