Ceny

Cena elektrické energie

Konečná cena elektrické energie se skládá z několika položek. Jde o součet položek podléhajících regulaci, jejichž výši stanovuje každoročně Energetický regulační úřad, a ceny tzv. silové elektrické energie, která je neregulovaná a odvíjí se od ceny dosažené při obchodování na Energetické burze Praha.

Vzájemný poměr regulované a neregulované složky ceny je závislý na napěťové hladině, ke které je odběratel připojen, a na zvolené sazbě.

Výsledná cena elektrické energie je tedy dána součtem ceny stanovené příslušným cenovým rozhodnutím ERÚ a ceny vašeho dodavatele (obchodníka s elektrickou energií).

Aktuální cenová rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

(s platností od 1. 1. 2018)

(s platností od 1. 1. 2017)

Upozornění pro odběratele: Informace o zrušení distribučních sazeb C61d a D55d  (111 kB)

Ceny služeb PREdistribuce, a. s.

Ceny za opětovné připojení odběrného elektrického zařízení, zapůjčení přenosného elektroměrového rozvaděče, přezkoušení měřicího zařízení a za další služby poskytované společností PREdistribuce, a.s. jsou uvedeny v Ceníku náhrad, výkonů, prací a služeb (136 kB).