O nás

Společnost PREdistribuce, a. s., zajišťuje distribuci elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztoky.

Jsme stabilní a prosperující energetickou společností. PREdistribuce, a. s., byla založena v září roku 2005 jako 100% dceřiná společnost Pražské energetiky a je součástí Skupiny PRE. Společnost PREdistribuce, a. s., je, jako řízená osoba, součástí koncernu PRE.

Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

PREdistribuce, a. s., je držitelkou licence na distribuci elektřiny č. 120504 769, udělené Energetickým regulačním úřadem dne 30. prosince 2005 s účinností od 1. ledna 2006. Licence je platná po dobu 25 let pro zásobovací území hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy (distribuce elektřiny je regulovanou činností).

Spravujeme a rozvíjíme distribuční síť, připojujeme zákazníky a poskytujeme další služby související s distribucí elektřiny, zejména pro odběratele nízkého i vysokého napětí a výrobce elektrické energie.

Naše hlavní cíle

 • trvalé zvyšování výkonnosti distribuční sítě
 • efektivní obnova a rozvoj distribuční sítě
 • modernizace distribuční sítě
 • kvalitní, hospodárná, spolehlivá a bezpečná distribuce elektřiny
 • stálá kvalitní komunikace s koncovým zákazníkem
 • být dobrým sociálním partnerem pro své zaměstnance

Co zajišťujeme

 • prodej distribuční služby a řízení vztahů s účastníky trhu s elektřinou
 • řízení a správa aktiv sítě
 • řízení provozu distribuční sítě
 • řízení měření a odečtů
 • údržba a výstavba zařízení distribuční soustavy a péče o ně
 • metrologické a elektroměrové služby (ve spolupráci se společností PREměření, a. s.)
 • odečty elektroměrů (ve spolupráci se společností PREměření, a. s.)

Základní údaje o společnosti
Název PREdistribuce, a. s.
Právní forma Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 10158
Datum vzniku 7. 9. 2005
Sídlo Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00
27376516
DIČ CZ27376516
Předmět podnikání
 • distribuce elektřiny
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Bankovní spojení ČSOB Praha, č. účtu 17494043/0300
Telefon 267 051 111
Zákaznická linka PRE 800 550 055
Fax 267 310 817
E-mail info@predistribuce.cz
Web www.predistribuce.cz
Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Milan Hampl předseda představenstva
Mgr. Petr Dražil místopředseda představenstva
Dr. Tobias Mirbach člen představenstva
Jan Sixta člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Pavel Elis, MBA předseda dozorčí rady
Dipl. Ing. Alexander Manfred Sloboda člen dozorčí rady
Karsten Krämer člen dozorčí rady
Ing. Zdeněk Smetana člen dozorčí rady

Management

Ing. Milan Hampl ředitel společnosti
Mgr. Petr Dražil ředitel úseku Regulovaný majetek
Ing. Lubomír Vavro, MBA vedoucí sekce Správa sítě
Ing. Jiří Hradecký vedoucí sekce Řízení sítí
Ing. Tomáš Gleich, MBA vedoucí sekce Provoz sítí
Ing. Milan Válek vedoucí sekce Příprava staveb
Ing. Jan Auředník vedoucí sekce Přístup k síti a ekonomika
Stanislav Votruba, M. Sc. vedoucí sekce Koncepce sítě
Struktura společnosti