Úsporný tarif

Co je úsporný tarif?

Úsporný tarif je státní příspěvek daný energetickým zákonem a vládními nařízeními (295 kB), kterými chce stát pomoct domácnostem a zákazníkům v domě s byty s placením za energie. Detailní informace jsou průběžně aktualizovány na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Příspěvek má být dle stávající úpravy vyplacen ve dvou fázích:

 • První fáze s platností od 1. 10. 2022 je zaměřena pouze na domácnosti, které odebírají elektřinu. Výše příspěvku závisí na distribuční sazbě zákazníka (úsporný tarif se týká výhradně distribučních sazeb v kategorii „D“, s výjimkou D27d a D61d). Pro získání tohoto příspěvku nemusíte dělat vůbec nic. Bude Vám poskytnut automaticky prostřednictvím Vašeho dodavatele elektřiny, se kterým máte uzavřenou smlouvu.
 • Druhá fáze by měla platit od 1. 2. 2023 a bude určena nejen odběratelům elektřiny, ale i plynu a tepla (příspěvek za teplo není obsahem této informace). Tato fáze se skládá ze dvou částí:
  • Část A – Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domácnosti. Pro získání tohoto příspěvku nemusíte dělat vůbec nic. Bude Vám poskytnut stejným způsobem jako v případě první fáze.
  • Část B – Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a zemní plyn zákazníkovi v domě s byty. Jedná se o příspěvek pro zákazníky v domě s byty, kteří odebírají elektřinu nebo plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo nelicencovaný dodavatel tepelné energie (typicky SVJ a bytová družstva).

   Pro získání příspěvku z části B je potřeba podat žádost u provozovatele distribuční soustavy, ke které je Vaše odběrné místo připojeno, a to nejpozději do 30. 11. 2022.

   Detailní informace uvádíme níže.

Jak požádat o příspěvek na společné vytápění nebo přípravu teplé vody v bytových domech?

Jsme společnost zajišťující distribuci elektřiny, proto uvedený postup platí pro získání příspěvku na úhradu elektřiny, ne plynu.

Pokud splňujete všechny podmínky pro získání tohoto příspěvku, tj.:

 • jste zákazníkem v odběrném místě v domě s byty,
 • toto odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě společnosti PREdistribuce, a. s., (distribuční území hlavního města Prahy a Roztok),
 • v tomto odběrném místě odebíráte elektřinu pro společné vytápění nebo přípravu teplé vody (typicky domovní kotelny),
 • jako poskytovatel služeb či dodavatel tepelné energie nejste držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie,

pak vyplňte formulář (45 kB) s požadovanými údaji o bytovém domě a počtu bytových jednotek.

(Výše státního příspěvku v domě s byty je 6 000 Kč na jeden byt.)

Podepsaný formulář nám prosím doručte nejpozději do 30. 11. 2022 buď:

PREdistribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a

150 00 Praha 5

Dále již nemusíte dělat nic. My tyto údaje předáme operátorovi trhu (OTE, a. s.) a ten pak s dalšími informacemi a finančními prostředky Vašemu dodavateli elektřiny. Ten je po 1. 2. 2023 povinen zohlednit příspěvek do nejbližší zálohy nebo vyúčtování.

Zaslali jste nám špatné údaje? Nevadí. Pošlete nám vyplněný formulář znovu. Operátorovi trhu předáme poslední údaje, které od Vás obdržíme nejpozději do 30. 11. 2022.