Stav HDO

V distribuční síti PREdistribuce, a. s., tedy na území Prahy a města Roztoky, momentálně neevidujeme žádnou poruchu ve vysílání signálu HDO. V případě, že jste zaznamenali poruchu ve spínání HDO, informujte nás prosím na hlášení poruchy.


 

Další možnost, jak zjistit čas spínání HDO:

Ovládací kód je vždy uveden na samotném přijímači HDO nebo na elektroměru.

 • V případě samostatného přijímače HDO (krabička instalovaná na rozvodné desce či v rozvaděči obvykle poblíž elektroměru), se jedná o žlutou či bílou nálepku s kódem.
 • U elektroměrů nových typů, jednofázových nebo třífázových, je přijímač HDO jejich součástí – kód HDO je proto uveden přímo na elektroměru.
O HDO podrobně

Proč používáme HDO

Poptávka po elektřině se v průběhu dne mění. Aby nebylo nutné posilovat výrobní kapacity elektráren a kapacity přenosových vedení kvůli několika hodinám špičkové poptávky denně, vznikla myšlenka přesunu provozu elektrotepelných spotřebičů právě do doby nízkého zatížení elektrizační soustavy. Proto byly zavedeny dvoutarifové sazby (vysoký a nízký tarif).

V minulosti bylo časové rozdělení platnosti tarifů pevné. Tarify byly přepínány spínacími hodinami u elektroměru podle předem nastaveného času. Nízký tarif byl tradičně uplatňován v noční době od 22:00 do 6:00.

V závislosti na ročním období, dni v týdnu a počasí se časy přirozeného poklesu zatížení mění, a proto není možné poskytovat denní část nízkého tarifu pomocí spínacích hodin. Z tohoto důvodu jsme začali nahrazovat spínací hodiny přijímači HDO.

Jak HDO funguje

Používáme vysílače signálu HDO, které vysílají do distribuční sítě povely pro přijímače HDO u zákazníků. Tyto přijímače na povely reagují tak, že přepínají tarify elektroměru a ovládají vybrané elektrotepelné spotřebiče.

 • Konkrétní čas vysílání zohledňuje například zatížení elektrizační soustavy, a proto není čas spínání HDO všude stejný.

Jak porozumět součástem HDO

Pro snazší orientaci v problematice HDO můžeme použít analogii s kabelovou televizí.

 • Vysílač HDO je jako převodník televizního signálu do kabelových rozvodů.
 • Přijímač HDO je jako televizor, který může za určitých technických podmínek přijímat kabelem "doručený" obsah.
 • Sazba je jako programová nabídka (dané množství televizních programů, podmínky, cena).
 • Kód HDO je jako konkrétní TV program, vysílaný podle rámcových pravidel, určených sazbou, ovládání tarifů, bojlerů a akumulačních kamen. (Rozdíl je v tom, že zákazník nemůže přijímač přeladit na jiný program.)

Jaký je význam jednotlivých čísel kódu

Kód se skládá z několika trojčíslí, která zastupují jednotlivé ovládací povely. Jejich počet se liší v závislosti na vybavení odběrného místa elektrospotřebiče, a také na sjednané sazbě.

U elektroměru nového typu jsou jednotlivé povely přehledně označeny jako K1 až K4, kde:

 • K1 je určen pro přepínání vysokého a nízkého tarifu.
 • K2 je určen pro zapínání a vypínání ovládaného elektrického spotřebiče (přímotopné topení, bojler, akumulační kamna).
 • K3 je určen pro zapínání a vypínání dalšího ovládaného spotřebiče.
 • K4 je určen k servisním účelům (v současné době se používají servisní povely s čísly 581, 582, 584, 585, 587, 588, 590 až 596. Nově používané servisní povely mohou mít i označení začínající písmenem - např. N81, N82 atd.).

U samostatného přijímače HDO nejsou jednotlivé povely označeny K1 až K4. Je třeba je identifikovat na základě pořadí a hodnoty. Pořadí povelů pro přepínání tarifů a ovládání spotřebičů je stejné jako v případě elektroměru nového typu, jen servisní povel může být kromě posledního místa uveden také jako první.

Měli byste vědět

 • V průběhu dne může distributor elektřiny dobu platnosti nízkého tarifu (a tím i vysílání HDO) kdykoli změnit. Údaje o plánu vysílání HDO jsou proto pouze informativní.
 • Údaje o historii a plánu vysílání HDO jsou pravidelně aktualizovány tak, aby co nejpřesněji odrážely skutečné vysílání. Odchylky mohou nastat pouze v případě poruchy ve vysílání HDO.
 • Informace pro zákazníky s měřením AMM: Pokud máte elektroměr ADD typu NP71E.1, NP73E.1, AD 11A, AD 13A, nebo Corinex CLMS100, CLMS300, spíná se vám nízký tarif podle tabulky AMM (81 kB).