Připojení k distribuční soustavě

Zařízení k distribuční soustavě připojujeme na základě Smlouvy o připojení. Postup pro její uzavření se liší v závislosti na hladině napětí, ke které se chcete připojit.

 • Potřebujete-li zjistit, zda se v místě vaší stavby nachází distribuční síť PREdistribuce, a. s., doporučujeme elektronicky zažádat o základní informace o existenci sítí.
  Jste-li ve fázi plánování stavby a nejste si jisti se všemi potřebnými náležitostmi, můžete se poradit s oddělením Rozvoj a obnova sítí v jeho konzultačních hodinách.

Jak se připojit k distribuční soustavě?

Obecně připojované výkony k distribuční soustavě PREdistribuce, a. s., na napěťové hladině NN:

Úroveň sítě, z níž bude odběr připojen Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
NN – napěťová soustava 3x400/230 V do 60 kW
NN – napěťová soustava 3x400/230 V, vývod z distribuční transformovny 22/0,4 kV nad 60 kW do 200 kW (350 kW)
 • Vaši žádost posoudíme a vyjádříme se na základě existence rozvodného zařízení:
  1. V dané lokalitě již existuje rozvodné zařízení a není třeba nic budovat
   • Do 30 dní vám zašleme Smlouvu o připojení.
    Ve Smlouvě o připojení je uveden váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu. Zaslaná Smlouva o připojení k distribuční síti je platná 12 měsíců.
  2. V dané lokalitě je třeba nové rozvodné zařízení vybudovat
   • Do 30 dnů vám zašleme Podmínky připojení nebo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.
    Podmínky připojení se stanovují v případě většího rozsahu nově budovaného zařízení PREdistribuce. V případě návrhu smlouvy je ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uveden měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, návrh termínů připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 90 dní.
   • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu, zašlete nám je zpět a uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě.
   • Po realizaci stavby, nejpozději do 90 dnů, obdržíte Smlouvu o připojení s předepsaným zbývajícím podílem za připojení a zajištění příkonu, revizí naší části připojení a dalšími nutnými podklady. Poplatky za příkon stanovuje vyhl. č. 16/2016 Sb.
 • Až obdržíte Smlouvu o připojení, obraťte se na revizního technika, který zkontroluje a v případě potřeby zajistí technickou způsobilost vašeho odběrného místa. Technik vám pro nás vystaví (na originálním formuláři) Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN (68 kB). Tyto podklady jsou platné 3 měsíce.
 • Navštivte Zákaznické centrum PRE, kde s vámi uzavřeme následné smlouvy.

Obecně připojitelné výkony k distribuční soustavě PREdistribuce, a. s., na napěťové hladině VN a VVN:

Úroveň sítě, z níž bude odběr připojen Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu
VN - napěťová soustava 22 kV, distribuční úroveň nad 350 kW (200 kW) do 2 000 kW
VN - napěťová soustava 22 kV, napájecí úroveň nad 2 000 kW do 20 000 kW
VVN - napěťová soustava 110 kV nad 20 000 kW

Pozn.: Výše uvedená rozmezí jsou pouze orientační. Každá žádost je individuálně posuzována dle poměrů distribuční sítě v požadovaném místě připojení.

 • Do 60 dnů vám zašleme Podmínky připojení nebo návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.
  Podmínky připojení stanovují rozsah nově budovaného zařízení PREdistribuce. Ve Smlouvě o smlouvě budoucí o připojení je uveden váš měrný podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, návrh termínů připojení a další vzájemné koordinace. Platnost tohoto návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení je 90 dní.
 • Poté, co svým podpisem potvrdíte souhlas s podmínkami uvedenými v tomto návrhu a zašlete nám je zpět, uhradíte zálohu (50 % podílu na oprávněných nákladech), zahájíme práce na příslušných úpravách sítě. Celková částka podílu na oprávněných nákladech musí být uhrazena nejpozději po realizaci stavby.
 • Před uvedením zařízení do provozu se obraťte na oddělení Přístup k síti. Předložte zde vyplněný formulář Podklad k uzavření smlouvy o připojení a smlouvy o distribuci (246 kB) a platnou revizní zprávu na VN část technologického zařízení oprávněného zákazníka. Poté s vámi uzavřeme Smlouvu o připojení.