Informace o existenci sítí

Základní informace o existenci sítí společnosti PREdistribuce, a. s. poskytujeme snadno a rychle elektronicky.

Vyplňte žádost a zjistíte jaké sítě nebo zařízení se nacházejí na Vámi vymezeném území.

V případech, kdy v zájmovém území nedochází ke střetu s ochranným pásmem evidovaného zařízení ve vlastnictví PREdistribuce, nahrazuje informace o existenci sítí vyjádření, které je možné využít v rámci stavebního či územního řízení. V ostatních případech mají podklady poskytnuté elektronickou formou pouze informativní charakter.

Měli byste vědět

  • Podrobnější informace k postupu činností při realizaci staveb v ochranném pásmu energetického zařízení společnosti PREdistribuce naleznete v dokumentu všeobecné podmínky (505 kB).
  • Poskytování mapových podkladů při osobní návštěvě je zpoplatněno dle Ceníku náhrad, výkonů, prací a služeb (11,2 MB). Je-li pro vaše potřeby dostačující mapový podklad, který je generovaný naší aplikací, doporučujeme požádat elektronicky a potřebné informace získáte zdarma.
  • V případě, že potřebujete podrobnější informace nebo preferujete osobní návštěvu, navštivte oddělení Kmenová data sítě.
  • Pro informace o existenci sítí mimo území hlavního města Prahy a města Roztoky kontaktujte distribuční společnost, která dané území spravuje.
  • Pokud hledáte informace o existenci dalších inženýrských sítí (plyn, voda, telekomunikace apod.), kontaktujte příslušné správce.

Mohlo by vás zajímat