Digitální dokumentace sítě

Dovolujeme se Vás upozornit, že s platností od 1. 2. 2018 došlo k zásadním změnám ve způsobu zpracování a kontroly dat digitální dokumentace.

Vzhledem k přechodu na nový formát dat XFM v2 je pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb a geometrických plánů nezbytná instalace aktuální verze produktů ProGEO v18 a Bentley řady SS3/SS4.

Poskytnutí podkladů a kontrola dat probíhá pouze prostřednictvím služeb na našem webu a řídí se pravidly pro zpracování digitální dokumentace, která jsou uvedena v podnikové normě JA 913.

Podrobnější informace naleznete v sekci Podnikové normy.

Společnost PREdistribuce, a. s. spravuje a poskytuje data, týkající se energetického zařízení umístěného na území hlavního města Prahy a Roztok.

Tato služba je určena pouze pro autorizované osoby ze spolupracujících firem PREdistribuce a dostupná po přihlášení k vlastnímu uživatelskému účtu.

Potřebujete-li mapové podklady pro zpracování projektů v rámci cizí investiční a stavební činnosti, zažádejte si o informace o existenci sítí prostřednictvím veřejného přístupu k datům a čtěte Všeobecné podmínky k postupu činností při realizaci stavby v ochranném pásmu energetického zařízení naší společnosti (206 kB).