Program rovného zacházení

Chováme se férově k účastníkům trhu s elektřinou - tedy ke všem, kteří využívají nebo mohou využívat našich služeb jako provozovatele distribuční soustavy.

Právní rámec programu rovného zacházení je dán směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES z roku 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Tato směrnice byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 211/2011 Sb., který změnil zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Právní úprava rovného zacházení je obsažena v § 25a energetického zákona.

Účelem programu rovného zacházení je zajištění rovného postavení všech účastníků trhu s elektřinou, kteří využívají nebo mohou využívat služeb provozovatele distribuční soustavy.

Přejete-li si podrobnější vysvětlení, máte-li k programu opatření námět, případně stížnost, napište nám prosím na auditor.unbundling@predistribuce.cz. Děkujeme.