Hlášení poruchy

Nonstop linky pro hlášení poruch

Běžné poruchy

800 823 823 Volejte, pokud došlo k výpadku dodávky elektřiny, chcete informace o obnově dodávek, nefunguje vám elektroměr či HDO apod.
Volání je zdarma.

Ohrožení života

224 919 473 Volejte v případě hlášení havarijních situací – např. hoří elektroinstalace, jiskří skříň s rozvody, je cítit zápach z elektrospotřebičů apod.

Běžnou poruchu v síti nám můžete nahlásit i elektronicky:

Ano
Ne

Vaše kontaktní údaje

Vaše osobní údaje budou společností PREdistribuce, a. s., (správcem) zpracovávány pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle energetického zákona. Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně za účelem navazujících činností, které vyplývají z povahy Vašeho hlášení. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, jakož i o právech zákazníka naleznete na stránce
Zásady ochrany osobních údajů ve společnostech Skupiny PRE
* Povinné položky jsou označené hvězdičkou

Jak postupovat při technických problémech

Stav ohrožení

V případě havarijní situace, která ohrožuje život, neváhejte volat linku 224 919 473.

Máte-li přístup k hlavnímu jističi, pokuste se ho vypnout.

Výpadek proudu

Situaci při odstraňování poruchy velmi ulehčí, jestliže se sami pokusíte najít místo závady:

 • Podívejte se na stav hlavního jističe před elektroměrem, případně jističů jednotlivých obvodů v bytě. Pokuste se hlavní jistič vypnout a opět zapnout. Poté prosím vyzkoušejte, jestli poruchový stav přetrvává.
 • V případě, že je v domě nainstalovaný třífázový spotřebič (výtah, vodárna atd.) zkontrolujte, zda je plně funkční.
 • Překontrolujte elektroměr.
  • U třífázového digitálního elektroměru zkontrolujte přítomnost fází (na displeji signalizace L1, L2, L3).
  • U třífázového mechanického elektroměru v případě poruchy svítí červená kontrolka.
  • U jednofázového digitálního elektroměru v případě poruchy nezobrazuje displej žádné údaje.
 • Ověřte si, zda se stejná závada nevyskytuje i v sousedním objektu.

Pokud se opravdu jedná o výpadek v naší síti, volejte prosím na linku 800 823 823 nebo nám napište. Na poruchové lince vás naše operátorky požádají o jméno a příjmení, přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační) a telefonní spojení.

Porucha elektroměru

Jedná se o případy, kdy:

 • není nic zobrazeno na displeji elektroměru,
 • jsou na elektroměru zobrazeny nesrozumitelné údaje,
 • neregistruje vám elektroměr správně spotřebu elektřiny,
 • v případě vícetarifní sazby elektroměr registruje pouze v jednom tarifu.

Máte-li podezření na poruchu elektroměru, ověřte nejdříve:

  • Zda se nejedná o výpadek proudu.
  • Zda není závada na vašem vlastním zařízení, tzn. za elektroměrem směrem do domu či bytu.

Pokud jste vyloučili výpadek proudu i závadu na vašem zařízení, může se opravdu jednat o poruchu elektroměru. V tom případě volejte na linku 800 823 823 nebo nám napište. Na poruchové lince vás naše operátorky požádají o jméno a příjmení, přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační), číslo elektroměru (je uvedeno přímo na elektroměru a najdete ho i na faktuře) nebo číslo zákaznického účtu (najdete ho na faktuře), popis problému a čas, kdy podle vašeho odhadu závada nastala.

Na základě hlášení poruchy vás po dohodě navštíví náš technik, aby zkontroloval a případně vyměnil elektroměr.

Porucha HDO

Nefungují-li vám spotřebiče řízené prostřednictvím HDO (hromadného dálkového ovládání) (např. akumulační kamna, bojler, elektrický kotel, elektrické přímotopné panely apod.), a vy máte podezření na poruchu HDO, ověřte nejdříve:

 • Zda se nejedná o výpadek proudu. V případě, že k výpadku došlo, může se stát, že po opětovném zapnutí elektřiny, HDO setrvá ve stavu před výpadkem. Nejedná se ještě o chybu, neboť přijímač HDO nebyl během výpadku na příjmu, a nemohl tak reagovat. Každopádně by měl během hodiny začít standardně pracovat a přepnout do správného tarifu díky synchronizačnímu vysílání.
 • Zda není závada na vašem vlastním zařízení, tzn. za elektroměrem směrem do domu či bytu. PREdistribuce, a.s. totiž nezajišťuje opravy ve vnitřní elektroinstalaci (v tomto případě se musíte obrátit na odbornou elektroinstalační firmu.).

Pokud jste vyloučili výpadek proudu i závadu na vašem zařízení, může se opravdu jednat o poruchu přijímače HDO, nebo o problém v šíření signálu, případně ve vysílání povelů HDO. Pro nahlášení takové poruchy volejte prosím na linku 800 823 823 nebo nám napište. Na poruchové lince vás naše operátorky požádají o jméno a příjmení, přesnou adresu (čtvrť, ulice, číslo popisné i orientační), číslo kódu HDO nebo číslo zákaznického účtu (najdete ho na faktuře), typ nefunkčního spotřebiče, popis poruchy a čas, kdy podle vašeho odhadu porucha nastala.

Na základě hlášení poruchy vás po dohodě navštíví náš technik, aby zkontroloval a případně vyměnil přijímač HDO.

Měli byste vědět

 • Podívejte se na aktuální stav distribuční sítě - v případě nedodávky elektrického proudu se možná nejedná o výpadek, ale o plánované vypínání sítě.
 • Naše technické vybavení je dnes na vysoké úrovni a o poruše většího rozsahu jsme informováni ihned při jejím vzniku automaticky. V tom případě vyjíždějí čety k odstranění závady ještě dříve, než se k nám stačí dovolat první zákazník, který je výpadkem postižen. Proto vás prosíme, je-li zřejmé, že se jedná o rozsáhlejší výpadek sítě, nevolejte nám ihned. Vyčkejte asi 20 až 30 minut a poté nás kontaktujte. Po uplynutí této doby vám budeme moci poskytnout více informací k dané poruše.
 • Řešíme poruchy pouze v síti PREdistribuce, a.s., tj. na území hlavního města Prahy a města Roztoky.
 • Zabýváme se pouze poruchami vzniklými v distribuční síti. Poruchy ve vnitřní elektroinstalaci objektu odstraňuje jeho vlastník.