Veřejné osvětlení

Společnost PREdistribuce zajištuje správu mapových podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Vyjádření k projektové dokumentaci, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení, lze získat pouze na základě podané žádosti u společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s.

Správa mapových podkladů zahrnuje poskytování informace o existenci sítí veřejného osvětlení a aktualizaci digitální mapy sítě veřejného osvětlení.

  • Informace o existenci sítí obsahují základní informace o poloze a umístění zařízení veřejného osvětlení, které mají pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření provozovatele soustavy veřejného osvětlení k projektové dokumentaci.
  • Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení probíhá na základě odevzdaného geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby společnosti Technologie Hlavního města Prahy, při technické prohlídce stavby.

Podrobnější informace ke zpracování a převzetí geodetického zaměření s dokumentací skutečného provedení stavby naleznete na webových stránkách společnosti Technologie Hlavního města Prahy.