Veřejné osvětlení

Rádi bychom Vás informovali, že 31. 5. 2018 společnost Technologie Hlavního města Prahy, a. s., (THMP) převzala správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a souvisejících technologií.

Pro hlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení nově kontaktujte dispečink THMP.

Telefonní linka: 800 404 060 (bezplatná), 224 915 151

Kontaktní formulář pro hlášení poruch veřejného osvětlení

Další informace naleznete na stránkách Technologie Hlavního města Prahy.

Společnost PREdistribuce nadále zajištuje správu mapových podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Vyjádření k projektové dokumentaci, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení, lze získat pouze na základě podané žádosti u společnosti Technologie Hlavního města Prahy, a. s.

Správa mapových podkladů zahrnuje poskytování informace o existenci sítí veřejného osvětlení a aktualizaci digitální mapy sítě veřejného osvětlení.

  • Informace o existenci sítí obsahují základní informace o poloze a umístění zařízení veřejného osvětlení, které mají pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření provozovatele soustavy veřejného osvětlení k projektové dokumentaci.
  • Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení probíhá na základě odevzdaného geodetického zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby společnosti Technologie Hlavního města Prahy, při technické prohlídce stavby.

Podrobnější informace ke zpracování a převzetí geodetického zaměření s dokumentací skutečného provedení stavby naleznete na webových stránkách společnosti Technologie Hlavního města Prahy.

Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář společnosti PREdistribuce. K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Kmenová data sítě, který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.