Veřejné osvětlení

Společnost PREdistribuce zajištuje havarijní službu, příjem poruch a správu mapových podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Vyjádření k projektové dokumentaci, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení, lze získat pouze na základě žádosti podané u společnosti TRADE CENTRE PRAHA a. s.

Správa mapových podkladů zahrnuje poskytování informace o existenci sítí veřejného osvětlení a aktualizaci digitální mapy sítě veřejného osvětlení.

  • Informace o existenci sítí obsahují základní informace o poloze a umístění zařízení veřejného osvětlení, které mají pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření provozovatele soustavy veřejného osvětlení k projektové dokumentaci.
  • Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení probíhá na základě dokumentace skutečného provedení stavby. Vybraná část dokumentace musí být ze strany zhotovitele předána do oddělení Kmenová data sítě před technickou prohlídkou stavby. Jedná se zejména o geodetickou dokumentaci, kterou tvoří technická zpráva a zahrnuje seznam souřadnic včetně výkresové části. Kompletní výstupy geodetického zpracování se ve formě přílohy odevzdávají také na CD v digitální podobě. Podrobnější informace ke zpracování a přejímce dokumentace veřejného osvětlení naleznete v dokumentu Pokyny pro zhotovitele.

Přejímka dokumentace od zhotovitelů probíhá při osobní návštěvě na příslušném pracovišti v oddělení Kmenová data sítě, a to ve vyhrazených úředních hodinách.

Požadavky na vytyčení kabelových tras vyřizuje oddělení Technická kancelář. K žádosti je nezbytné přiložit mapový podklad vydaný oddělením Kmenová data sítě, který obsahuje zákres sítě veřejného osvětlení, a zřetelně v něm vyznačit část vedení, pro kterou je požadováno vytyčení.