Veřejné osvětlení

Společnost PREdistribuce zajištuje havarijní službu, příjem poruch a správu mapových podkladů veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Správa mapových podkladů zahrnuje poskytování informací o existenci sítí veřejného osvětlení a aktualizaci digitální mapy sítě veřejného osvětlení.

  • Informace o existenci sítí obsahují základní informace o poloze a umístění zařízení veřejného osvětlení, které mají pro žadatele pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření provozovatele soustavy veřejného osvětlení k projektové dokumentaci. Informace o existenci sítí jsou poskytovány ve formě tištěných mapových listů nebo na vyžádání také v digitální podobě.
  • Vyjádření k projektové dokumentaci, které slouží jako podklad ke stavebnímu či územnímu řízení, lze získat pouze na základě žádosti podané u TRADE CENTRE PRAHA a. s.
  • Aktualizace digitální mapy sítě veřejného osvětlení probíhá na základě dokumentace skutečného provedení stavby od zhotovitelů. Vybraná část dokumentace musí být zpracována v digitální podobě a odevzdána na CD, jedná se především o geodetický základ stavby, který tvoří zákres zaměřených bodů a tras ve formátu DGN.

Poskytování mapových podkladů a přejímka dokumentace probíhá při osobní návštěvě na příslušném pracovišti v oddělení Kmenová data sítě, a to ve vyhrazených úředních hodinách. Pro tyto služby neplatí možnost elektronické žádosti ani předání dat.