Stav distribuční sítě

V distribuční síti PREdistribuce, a. s., tedy na území Prahy a města Roztoky, momentálně neevidujeme žádnou poruchu většího rozsahu.

Pokud jste zaznamenali výpadek elektřiny, může se jednat o plánované vypínání sítě, ke kterému dochází z důvodu pravidelné kontroly a údržby energetického zařízení.

V případě, že se výpadek vyskytl jinde nežli v uvedených lokalitách, informujte nás prosím na hlášení poruchy.

Plánovaná vypínání sítě

 Lokalita ↓ Začátek  Konec Detail práce
Praha 8, Ďáblice 23.04.2021 08:00:00 23.04.2021 15:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul. Zákupská
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal ml.
Telefon: 603433658
Místo: bez U: ul. Zákupská č.p. 1060, 456, 496
8:00-9:00 13:00-15:00
ul. Zákupská č.p. 470
8:00-15:00
Praha 4, Kunratice 23.04.2021 08:00:00 23.04.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě ul.K Zeleným domkům a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.Mašatova č.p.1372, 1075, 421, 438, 1714, parc.č.581/8
:00 - 10:00 a 12:00 - 16:00) - cca.15 minut v uvedených časech, ul.Maš
ova č.p.924, ul.K Zeleným domkům č.p.413, 472, 464, 461 (8:00 - 16:00)
Zároveň Vás žádáme o vstup na pozemek kvůli provádění prací při výměně
ozpojovací skříně v oplocení.
Praha 4, Braník 23.04.2021 08:00:00 23.04.2021 15:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Zapadlá
Firma: Elektro HC, s.r.o.
Objednal: Hejný Milan
Telefon: 602777282
Místo bez U: ul.Zapadlá č.p.310, 267, 332, 266, parc.č.685/2.
Praha 4, Lhotka 23.04.2021 08:00:00 23.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna RIS 62/433 ul.Jílovská
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Jílovská č.p.349, ul.Nad Koupadly č.p.212 (8:00 - 10:0
a 14:00 - 16:00), ul.Jílovská č.p.433, ul.Nad Koupadly č.p.1047 - koup
iště (8:00 - 16:00).
Praha 6, Bubeneč 23.04.2021 08:00:00 23.04.2021 12:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul. Juárezova
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Procházka Jan
Telefon: 602211051
Místo: bez U: ul. Juárezova č.p. 430, 429, 1072, 1084, parc. č. 1285,
. Českomalínská č.p. 1126, 1127
Praha 10, Dolní Měcholupy 24.04.2021 08:00:00 24.04.2021 12:00:00 Popis práce: vypnout TS 7440 - revize a čištění
Firma: High Energy, Voltcom
Objednal: ZINDUL00
Telefon:
Místo: Nábytek servis, Praha 10, Kutnohorská ul.
Praha 5, Motol 26.04.2021 08:00:00 26.04.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Bedrnova č.p.249, 250 (8:00 - 10:00), ul.Bedrnova č.p.
6, 247, 248, ul.Hennerova ZBVO ZM0687 (8:00 - 16:30).
Praha-Kunra, Kunratice 26.04.2021 08:00:00 26.04.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě ul.K Zeleným domkům a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.Suppého č.p.571, parc.č.558 (8:00 - 10:00 a 12:00 - 16
0) - cca.15 minut v uvedených časech, ul.K Zeleným domkům č.p.1005, pa
.č.569, č.p.934, 830, 556, ul.Lisztova č.p.1635, parc.č.561, č.p.1164
:00 - 16:00). Zároveň Vás žádáme o vstup na pozemek kvůli provádění pr
í při výměně rozpojovací skříně v oplocení.
Praha 6, Ruzyně 26.04.2021 08:00:00 26.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna kNN a skříní ul. Nad Manovkou
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Krmela Leoš
Telefon: 736540649
Místo: bez U: ul. Kralupská č.p. 50, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926
142
8:00 - 16:00
ul. Nad Manovkou č.p. 333, parc. č. 420, č.p. 335, 556, 961, 338, 1108
340, 341, 81, ul. Kralupská č.p. 120, 121, 141, ul. Huberova č.p. 75,
8:00 - 9:00 15:00 - 16:00
/
Praha 10, Strašnice 26.04.2021 08:00:00 26.04.2021 15:00:00 Popis práce: TS 2585 vypnout rNN - montáž kab.trasy
Firma: Com - Pakt Energy, a.s.
Objednal: Beňatinský Marek
Telefon: 728858236
Místo bez U: ul.Rubensova č.p.2179, 2180, 2181, 2182, 2183, ul.Křenick
č.p.2257, 2255, 2258, 2259, 2260, ul.Rembrandtova č.p.2185, 2186, 2187
ul.Vyžlovská č.p.907, 1418, 2242, 2243, 2244.
Praha 10, Petrovice 26.04.2021 08:00:00 26.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul.Morseova
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Morseova č.p.136 (8:00 - 16:00), ul.Morseova č.p.192,
7, 122 (8:00 - 10:00 a 14:00 - 16:00).
Praha-západ, Roztoky 26.04.2021 09:00:00 26.04.2021 13:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul. Palackého
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal ml.
Telefon: 734598772
Místo: bez U: ul. Palackého č.p. 757, 758, 2378, 2397, 296, ul. Školní
ám. č.p. 269, 270, 263, 262, 265, 841.
Praha 4, Kunratice 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě ul.K Zeleným domkům a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.K Zeleným domkům č.p.192 (8:00 - 10:00) - na cca.15 mi
t, ul.Mašatova č.p.1372, 1075, 421, 438, 1714, parc.č.581/8 (12:00 - 1
00) - cca.15 minut, ul.Mašatova č.p.867, parc.č.604/2 (8:00 - 10:00 a
:00 - 16:00) - na cca.15 minut v uvedených časech, ul.Ševčenkova č.p.4
, 965, 289, 427, 1613, ul.Mašatova č.p.441, parc.č.603/3, ul.K Zeleným
omkům č.p.191 (8:00 - 16:00). Zároveň Vás žádáme o vstup na pozemek kv
i provádění prací při výměně rozpojovací skříně v oplocení.
Praha 5, Motol 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Bedrnova č.p.253, 254, 255 (8:00 - 10:00), ul.Bedrnova
.p.249, 250, 251, 252 (8:00 - 16:30), ul.Bedrnova č.p.247, 248 (14:00
16:30).
Praha 5, Smíchov 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 16:00:00 Popis práce: TS 448 Rekonstrukce - pr.skříň+dvojkonc.
Firma: Jiří Vůjtěch - Elektro
Objednal: Vůjtěch Jiří
Telefon: 602 320 492
Místo bez U: ul.Stroupežnického č.p.529 (HR), ul.Ostrovského č.p.464,
32, 33.
Praha 5, Malá Chuchle 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 10:00:00 Popis práce: Přípojení dobíjecí st. ul.Strakonická
Firma: Petra Vašinová
Objednal: Vašina Zdeněk
Telefon: 603449070
Místo bez U: ul.Strakonická - čerpací stanice OMV, ul.Zbraslavská č.p.
, 36, 37.
Libeň 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova kNN ul. Zedníkové
Firma: HC-ELEKTRO
Objednal: Hejný
Telefon: 602777282
Místo: bez U: ul. Na Zedníkové č.p. 167, 1946, 1981, 754, 753.
Praha 9, Libeň 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 13:00:00 Popis práce: Přemístění SP5 ul. Kovářská
Firma: Švarc
Objednal: Švarc
Telefon: 602347610
Místo: bez U: ul. Kovářskáč.p. 1414, 1415, parc. č. 3287/1.
Praha 10, Kolovraty 27.04.2021 08:00:00 27.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul.Na Ročkově
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Na Ročkově č.p.185 (8:00 - 16:00), ul.Na Ročkově č.p.1
, 858, 182, 168, 177, 176, 533, 186, 418, 179 (8:00 - 10:00 a 14:00 -
:00).
Praha 4, Chodov 27.04.2021 09:00:00 27.04.2021 15:00:00 Popis práce: Výměna HDV č.p.1719/1720 ul.Kunínova
Firma: Pronto Elektro Praha s.r.o.
Objednal: Špelda Jakub
Telefon: 602256809
Místo bez U: ul.Kunínova č.p.1719/1, 1720/3, ul.Ledvinova parc.č.3139,
BVO č.1011.
Praha 2, Nusle 27.04.2021 10:00:00 27.04.2021 13:00:00 Popis práce: Výměna RIS 16/637Z ul.Čiklova
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 731447470
Místo bez U: ul.Čiklova č.p.636, 637, 1706.
Praha 9, Hloubětín 27.04.2021 18:30:00 28.04.2021 00:00:00 Popis práce: TS 1310 výměna rozvaděče NN
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: bez U: ul. U Elektry č.p. 203, ul. Poděbradská č.p. 188, 811, 8
Praha 10, Strašnice 28.04.2021 08:00:00 28.04.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.U Trati
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.U Trati č.p.397, 398, 399, 401, 402 (8:00 - 12:00), ul
Trati č.p.445, 446 (8:00 - 16:00).
Praha 5, Řeporyje 28.04.2021 08:00:00 28.04.2021 10:00:00 Popis práce: Rozšíření sítě NN ul.Wiesenthalova
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal Petr ml.
Telefon: 734598772
Místo bez U: ul.Wiesenthalova č.p.1278, 1220/9, parc.č.1563/3.
Praha 5, Motol 28.04.2021 08:00:00 28.04.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Bedrnova č.p.253, 254, 255, 256 (8:00 - 16:30), ul.Bed
ova č.p.247, 248, 249, 250, 251, 252 (14:00 - 16:30).
Praha 10, Kolovraty 28.04.2021 09:00:00 28.04.2021 14:30:00 Popis práce: Zrušení SP5 ul.Nad Parkánem
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Košař Ivan
Telefon: 735762752
Místo bez U: ul.K Říčanům č.p.204/19, ul.Nad Parkánem č.p.188/18, 227/
, 161/14, 158/12, 746/10a, 159/10, 329/8, 328/6, 169/4, 165/2, ul.K Po
ě č.p.312/13, 241/15 (9:00 - 10:00 a 13:00 - 14:30).
Praha 5, Motol 29.04.2021 08:00:00 29.04.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Hamsíkova č.p.239, 240, 241 (8:00 - 10:00), ul.Hamsíko
č.p.242, 243, 244, 245 (8:00 - 16:30), ul.Hamsíkova č.p.247, 248, 249,
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 (14:00 - 16:30).
Praha 9, Újezd Nad Lesy 29.04.2021 08:00:00 29.04.2021 12:00:00 Popis práce: Rozšíření kNN ul. Staroújezdská
Firma: Petra Vašinová
Objednal: Vašina Zdeněk
Telefon: 603447070
Místo: bez U: ul. Staroújezdská č.p. 2617, 9, 10, 11, parc. 385 - stav
Praha 4, Michle 29.04.2021 08:00:00 29.04.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.Průčelní č.p.649, 648, 647, 646, 645, 644, 641 (8:00 -
:30), ul.Průčelní č.p.642, 643 (8:00 - 15:00).
Praha 10, Uhříněves 29.04.2021 08:00:00 29.04.2021 16:00:00 Popis práce: oprava SP5 ul.Karla Zicha
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Košař Ivan
Telefon: 735762752
Místo bez U: ul.Karla Zicha č.p.1371/1, 1372/3, 1373/5, 1374/7 (8:00 -
:00 a 15:00 - 16:00), ul.Karla Zicha - veřejné osvětlení (SV pro domy
Zahrady Uhříněves) (8:00 - 16:00).
Praha 4, Modřany 29.04.2021 08:00:00 29.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna 6x RIS ul.Pertoldova
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.Pertoldova č.p.3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385. Zár
eň Vás žádáme o vypnutí a zajistění výtahů před započetím prací a jeji
zapnutí po ukončení prací na el.zařízení PRE, a.s.
Praha 3, Žižkov 29.04.2021 09:00:00 29.04.2021 14:00:00 Popis práce: Nová SP ul. Ambrožova
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 732447470
Místo: bez U: ul. Ambrožova č.p. 1431, 1432
Praha 8, Bohnice 29.04.2021 10:00:00 29.04.2021 11:00:00 Popis práce: Snížení zemnící přípojnice ul. Řešovská
Firma: ABEXA
Objednal: Košat
Telefon: 608779324
Místo: bez U: ul. Řešovská č.p. 515, 516, 517.
Praha 4, Michle 30.04.2021 08:00:00 30.04.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.Průčelní č.p.649, 648, 647, 646, 645 (8:00 - 8:30), ul
růčelní č.p.642, 643 (14:00 - 14:30), ul.Průčelní č.p.641, 644 (8:00 -
5:00).
Praha 9, Horní Počernice 30.04.2021 08:00:00 30.04.2021 15:30:00 Popis práce: TS 4275 Rekonstrukce/chytrá normál
Firma: Com - Pakt Energy, a.s.
Objednal: Jan Olbrich
Telefon: 724 585 707
Místo: bez U: ul. Božanovská č.p. 2534/32a, 2535/32b, 2536/32c, 2026/3
1397/34, ul. Krahulčí č.p. 1396, 1798, 1395, 1394, 1393, 1712, 1716, 1
87, 2615, 3064, 2892, 1371, Z.B.VO 0889, Objekt ČOV v ul. Na Chvalce.
Praha 4, Modřany 30.04.2021 08:00:00 30.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna 4x RIS ul.Pertoldova
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.Božetická č.p.3396, 3397, 3398, 3399. Zároveň Vás žádá
o vypnutí a zajistění výtahů před započetím prací a jejich zapnutí po
končení prací na el.zařízení PRE, a.s.
Praha 5, Motol 30.04.2021 08:00:00 30.04.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Hamsíkova č.p.238, 239, 240, 241 (8:00 - 16:30), ul.Be
nova č.p.247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, ul.Hamsíkov
č.p.245, 244, 243, 242 (14:00 - 16:30).
Praha 4, Háje 30.04.2021 08:00:00 30.04.2021 16:00:00 Popis práce: Nová SS102 ul.Stříbrského
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Stříbrského - ZBVO č.1037.
Praha 5, Košíře 30.04.2021 08:00:00 30.04.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul.Píseckého
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal Petr ml.
Telefon: 731447470
Místo bez U: ul.Píseckého č.p.334.
Praha 1, Nové Město 01.05.2021 08:00:00 01.05.2021 12:00:00 Popis práce: TS 511 Rekonstrukce/chytrá T2 - PO
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Procházka
Telefon: 602340441
Místo: bez U: V TS 511 T2 PO ul. Vodičkova č.p. 699/30
Praha 1, Nové Město 01.05.2021 11:00:00 01.05.2021 15:00:00 Popis práce: TS 511 Rekonstrukce/chytrá T3 - PO
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Procházka
Telefon: 602340441
Místo: V TS 511 T3 PO ul. Vodičkova č.p. 699/30
Praha 10, Záběhlice 03.05.2021 08:00:00 03.05.2021 15:00:00 Popis práce: nová TS 1099 - zapnutí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Jirkovský
Telefon: 724 821 849
Místo bez U: ul.Nad Elektrárnou - 2x chata na parc.č.3099/1, Jižní Spo
a č.p.3247 (VEBA Plyn a.s.), č.p.3196/9 (Benzina - LS).
Praha 4, Michle 03.05.2021 08:00:00 03.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.Průčelní č.p.649, 648, 647 (8:00 - 8:30), ul.Průčelní
p.645, 646 (8:00 - 15:00), ul.Průčelní č.p.642, 643, 641, 644 (14:00 -
4:30).
Praha 7, Holešovice 03.05.2021 08:00:00 03.05.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna skř. 113/1315 ul. Přístavní
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Lubor Maršo
Telefon: 736753123
Místo: bez U: ul. Přístavní č.p. 1329, 1341
8:00-10:00 14:00-16:00
ul. Přístavní č.p. 1066, 1315, 1421
8:00-16:00
Praha 6, Řepy 03.05.2021 08:00:00 03.05.2021 13:30:00 Popis práce: Přemístění SP5 ul.Opuková
Firma: Petra Vašinová
Objednal: Vašina Zdeněk
Telefon: 603449070
Místo bez U: ul.Opuková č.p.169 (8:00 - 13:30), ul.Opuková č.p.175, 17
173, 172, 171, 170, 168, 167, 436, 511, 440, parc.č.752/1, ul.Selských
baterií č.p.437, 452 (8:00 - 8:30 a 13:00 - 13:30).
Praha 5, Smíchov 03.05.2021 08:00:00 03.05.2021 15:00:00 Popis práce: Nová SS102 ul.Pod Závěrkou
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 731447470
Místo bez U: ul.Pod Závěrkou č.p.2442 (8:00 - 15:00), ul.Pod Závěrkou
p.3131, 3139, 3231, 3230, 3134, 3130, 1745, ul.Pod Děvínem č.p.1744 (8
0 - 10:00 a 13:00 - 15:00).
Praha 7, Holešovice 03.05.2021 09:00:00 03.05.2021 15:00:00
Praha 4, Chodov 03.05.2021 09:00:00 03.05.2021 12:00:00
Praha 4, Kunratice 04.05.2021 08:00:00 04.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě 1kV v ul. Volarská a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 6075855685
Místo: bez U v ul. Děbolínská čp. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 (
- 16), v ul. Děbolínská čp. 1040, 1041, 1042, 1043 (08 - 10)
Praha-Lysol, Lysolaje 04.05.2021 08:00:00 04.05.2021 16:00:00 Popis práce: Nová SP5 ul. Starodvorská
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Lubor Maršo
Telefon: 736753123
Místo: bez U: ul. Sportovců č.p. 186, 11, parc. č. 472/3, Z.B.VO, RE -
aráže
8:00-10:00 14:00-16:00
/
Praha 10, Malešice 04.05.2021 08:00:00 04.05.2021 13:30:00 Popis práce: Výměna kNN ul.Dřevčická
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Ludvík Petr
Telefon: 730677177
Místo bez U: ul.Dřevčická parc.č.803/25 - kompostárna, evidenční č.32
Autocentrum Diablo, s.r.o., parc.č.803/6 - Výkup surovin.
Praha 10, Dolní Měcholupy 04.05.2021 08:00:00 04.05.2021 15:00:00 Popis práce: Přemístění SP ul.Dolnoměcholupská
Firma: Petra Vašinová
Objednal: Vašina Zdeněk
Telefon: 603449070
Místo bez U: ul.Dolnoměcholupská č.p.54, 61.
Praha 5, Smíchov 04.05.2021 08:00:00 04.05.2021 16:00:00 Popis práce: TS 448 Rekonstrukce - dvojkoncovky
Firma: Jiří Vůjtěch - Elektro
Objednal: Vůjtěch Jiří
Telefon: 602 320 492
Místo bez U: ul.Vltavská č.p.300, 277, 350, 53, ul.Ostrovského parc.č.
12, mobiliář, ul.Nádražní č.p.54, 55, 49, 50, 48, 47.
Praha 4, Michle 04.05.2021 08:00:00 04.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.Průčelní č.p.649 (8:00 - 8:30), ul.Průčelní č.p.647, 6
(8:00 - 15:00), ul.Průčelní č.p.642, 643, 641, 644, 645, 646 (14:00 -
4:30).
Praha-západ, Roztoky 04.05.2021 09:00:00 04.05.2021 13:00:00 Popis práce: Přemístění SP5 ul. Libušina
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal ml.
Telefon: 734598772
Místo: bez U: ul. Libušina č.p. 483, 459, 484, 401, 429, 390.
Praha 11, Chodov 04.05.2021 09:00:00 04.05.2021 15:00:00 Popis práce: Oprava SP5 ul.Malebná
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Košař Ivan
Telefon: 735762752
Místo bez U: ul.Malebná č.p.1065/3, 1065/64 (9:00 - 15:00), ul.Malebná
.p.1056/21, 1057/19, 1057/56, 1058/17, 1059/15, 1059/58, 1060/13, 1061
1, 1062/9, 1063/7, 1064/5, 1065/64, 1066/1, ul. V Lomech č.p.2339/1 (9
0 - 10:30 a 13:30 - 15:00).
Praha 4, Michle 05.05.2021 08:00:00 05.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.V Úhlu č.p.637, 638, 639, 640, 635 (8:00 - 8:30), ul.P
čelní č.p.649, ul.V Úhlu č.p.636 (8:00 - 15:00), ul.Průčelní č.p.642,
3, 641, 644, 645, 646, 647, 348 (14:00 - 14:30).
Praha 9, Hrdlořezy 05.05.2021 08:00:00 05.05.2021 16:00:00 Popis práce: TS 985 ostrovní topologie
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Procházka Jan
Telefon: 602211051
Místo: bez U: ul. Mezitraťová č.p. 77, 79, 74, 331, 332, 333, 32, 334,
35, 358, 344, 345, 346, 347, 348, 201, 202, parc. č. 1853/1, 1855, ul.
a Lukách č.p. 74, 81, 342, 341, 340, ul. U Schodů č.p. 159, 181, 122,
, 180, 339, 338, 337, 336, parc. č. 216/1, ul. Pod Hloubětínskou zastá
ou č.p. 360, 361, 101, 354, 353, 355, 352, 189, 351, 368, 203, 350, 23
349, 356, 187, 188, 206, 207, 204, 371, 370, ul. Jeřábová č.p. 52, 874
875
Praha 8, Dolní Chabry 05.05.2021 08:00:00 05.05.2021 14:30:00 Popis práce: Výměna skř. 39/142 ul. Měděnecká
Firma: Petra Vašinová
Objednal: Vašina Zdeněk
Telefon: 603449070
Místo: bez U: ul. Měděnecká č.p. 142
8:00 - 14:30
ul. Měděnecká č.p. 387, 141, ul. Před sokolovnou č.p. 545, ul. Tušimic
č.p. 140, 132, 118, 507
8:00 - 8:30 13:30 - 14:00
/
Praha 10, Petrovice 05.05.2021 08:00:00 05.05.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna RIS ul.Rezlerova
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Rezlerova č.p.285, 286.
Praha 9, Kyje 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 12:00:00 Popis práce: Oprava SP5 ul.Sicherova
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Holeček Petr
Telefon: 602506683
Místo: bez U: ul.Sicherova č.p. 1703/30, 1703/28, 1704/26, 1704/24.
Praha 10, Petrovice 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 16:00:00 Popis práce: Výměna RIS ul.Rezlerova
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Rezlerova č.p.287, 288 (8:00 - 16:00), ul.Rezlerova č.
286 (14:00 - 16:00).
Praha 9, Horní Počernice 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 14:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul. Třebešovská
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal ml.
Telefon: 734598772
Místo: bez U: ul. Třebešovská č.p. 2038, 1889, 685.
Praha 7, Holešovice 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 14:00:00 Popis práce: Přemístění SP5 ul. Letohradská
Firma: Petra Vašinová
Objednal: Vašina Zdeněk
Telefon: 603449070
Místo: bez U: ul. Letohradská č.p. 804
8:30 - 14:00
ul. Letohradská č.p. 501, 805, 711, 728, 870.
8:30-9:00 13:30-14:00
/
Praha 5, Motol 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 12:00:00 Popis práce: TS 2044 - vypnutí pro pochytření stanice
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Za Opravnou č.p.3/3, 4/4, 300/6, 136/4, 319/2, ZBVO u
2044, parc.č.49/59, 486/12, 557, ul.Plzeňská parc.č.10/3.
Praha - Výc, Sibřina 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 15:00:00 Popis práce: TS 7230 cizí práce na VV 22kV
Firma: ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
Objednal: Štika
Telefon: 603852859
Místo: bez U: TS 7230 - Sibřina - Cetin
Praha 4, Michle 06.05.2021 08:00:00 06.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.V Úhlu č.p.637, 638, 639 (8:00 - 8:30), ul.V Úhlu č.p.
5, 640 (8:00 - 15:00).
Praha 10, Hájek u Uhříněvsi 06.05.2021 08:30:00 06.05.2021 15:30:00 Popis práce: Výměna SP5 ul.Pod Markétou
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Košař Ivan
Telefon: 735762752
Místo bez U: ul.K Hájku č.p.112 - ČOV (8:30 - 15:30), ul.Pod Markétou
rc.č.223/1, 223/3, ul.K Hájku č.p.67 (13:30 - 15:30).
Praha 4, Chodov 07.05.2021 08:00:00 07.05.2021 16:00:00 Popis práce: Nová SS102 ul.Láskova
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.Láskova - ZBVO č.1160.
Praha 4, Záběhlice 07.05.2021 08:00:00 07.05.2021 15:00:00 Popis práce: Výměna SS102 ul.Jihozápadní II
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 731447470
Místo bez U: ul.Jihozápadní II č.p.1042 (8:00 - 15:00), ul.Jihozápadní
I č.p.1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1043, 1044
8:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00).
Praha 4, Michle 07.05.2021 08:00:00 07.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.V Úhlu č.p.637 (8:00 - 8:30), ul.V Úhlu č.p.638, 639 (
00 - 15:00), ul.V Úhlu č.p.635, 640 (14:00 - 14:30).
Praha 6, Liboc 10.05.2021 08:00:00 10.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova kNN ul. Libocká
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Krmela Leoš
Telefon: 736540649
Místo: bez U: ul. Libocká č.p. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263,
67
8:00-9:00
ul. Libocká č.p. 255, 253, 690, 254, 252, 251, 269, 218
8:00-16:00
Praha 4, Kunratice 10.05.2021 08:00:00 10.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě ul.Fadějevova a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.K Zeleným domkům č.p.384, 915, 1106, 640, 1101, 1077 (
00 - 10:00) - na cca.15 minut, ul.K Zeleným domkům č.p.482, 501, 479,
80, 263, ul.Lisztova č.p.10 (8:00 - 16:00). Zároveň Vás žádáme o vstup
a pozemek kvůli provádění prací při výměně rozpojovací skříně v oploce
.
Praha 10, Uhříněves 10.05.2021 08:00:00 10.05.2021 15:00:00 Popis práce: Výměna NN ul.Za Nadýmačem a okolí
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Zuščík Marian
Telefon: 602283342
Místo bez U: ul.Za Nadýmačem č.p.1565, 1498, ul.Za Lípou č.p.1621 (8:0
- 15:00).
Praha 4, Michle 10.05.2021 08:00:00 10.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Formánek Aleš
Telefon: 602340438
Místo bez U: ul.V Úhlu č.p.637 (8:00 - 15:00), ul.V Úhlu č.p.635, 640,
39, 638 (14:00 - 14:30).
Praha 5, Motol 10.05.2021 08:00:00 10.05.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Wolfova č.p.265/1, 128/3, 178/5, ZBVO č.0689 (8:00 - 1
30), ul.Wolfova č.p.179/25, 173/23, 177, 180/19, 182/17, 262/15, 106/1
263/11, 181/9, 105/7 (8:00 - 10:00).
Praha 10, Strašnice 10.05.2021 09:00:00 10.05.2021 13:00:00 Popis práce: Výměna SP5 ul.K Háječku
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Vinopal Petr ml.
Telefon: 734598772
Místo bez U: ul.K Háječku parc.č.4245, č.p.3198, 3398, 3405, 3288, ul.
ředová č.p.3338, 3306, 3445, 3397, 3369.
Praha 10, Uhříněves 11.05.2021 08:00:00 11.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.U Starého mlýna
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Zuščík Marian
Telefon: 602283342
Místo bez U: ul.U Starého mlýna č.p.179, 2x SP pro č.p.1620, parc.č.53
ul.Na Potůčku č.p.10.
Praha 6, Liboc 11.05.2021 08:00:00 11.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova kNN ul. Libocká
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Krmela Leoš
Telefon: 736540649
Místo: bez U: ul. Libocká č.p. 266/6, 265/4, ul. U Hvězdy č.p. 266/2
8:00-9:00 15:00-16:00
ul. Libocká č.p. 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 268, 264
8:00-16:00
ul. Libocká č.p. 255, 253, 690, 254, 252, 251, 269, 218
15:00-16:00
Praha 5, Motol 11.05.2021 08:00:00 11.05.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Wofova č.p.106/13, 263/11, 181/9, 105/7 (8:00 - 16:30)
ul.Wolfova č.p.179/25, 173/23, 177, 180/19, 182/17, 262/15 (8:00 - 10:
), ul.Wolfova č.p.265/1, 128/3, 178/5, ZBVO č.0689 (14:00 - 16:30).
Praha 4, Kunratice 11.05.2021 08:00:00 11.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě 1kV v ul. Volarská a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo: bez U v ul. Děbolínská čp. 1040, 1041, 1042, 1043 (08 - 16), v
. Děbolínská čp. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 (12 - 16)
Praha 6, Lysolaje 11.05.2021 08:00:00 11.05.2021 12:00:00 Popis práce: Oprava SP5 ul. Hřebenová
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Procházka Jan
Telefon: 602211051
Místo: bez U: ul. Hřebenová č.p. 225, 317, 227, 236, 155, 231, 235, 23
parc. č. 503/44,
ul. Sídlištní č.p. 331, 357.
Praha 5, Lahovice 11.05.2021 09:00:00 11.05.2021 12:00:00 Popis práce: Zkrácení smyčky č.p.56 ul.Ke stanici
Firma: Tomáš Polena-elektro-mont
Objednal: Polena Tomáš
Telefon: 604344153
Místo bez U: ul.Na Staré č.p.65, ul.K Řece č.p.137, 54, 129, 135, 138,
34, 108, ul.Ke Stanici č.p.57, 99, 84, 56.
Praha-Dolní, Dolní Chabry 11.05.2021 09:00:00 11.05.2021 15:00:00 Popis práce: Přemístění SP5 ul. Na pěšině
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 731447470
Místo: bez U: ul. Na pěšině č.p. 282
9:00-15:00
ul. Na pěšině č.p. 970, 1167, 912, 801, 941, 906, 342, 534, 265, ul. Ú
ická č.p. 288, 1179, 1104, 1141, 761.
9:00-10:00 13:00-15:00
Praha 5, Motol 12.05.2021 08:00:00 12.05.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Wolfova 177, 180/19, 182/17, 262/15 (8:00 - 16:30), ul
olfova č.p.179/25, 173/23 (8:00 - 10:00), ul.Wolfova č.p.265/1, 128/3,
78/5, 106/13, 263/11, 181/9, 105/7, ZVBO č.0689 (14:00 - 16:30).
Praha-Kunra, Kunratice 12.05.2021 08:00:00 12.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě ul.Fadějevova a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo bez U: ul.K Zeleným domkům č.p.1194, 1022 (8:00 - 10:00) na cca.
minut, ul.K Zeleným domkům č.p.482, 501, 479, 1380, 263, ul.Lisztova č
p.10 (12:00 - 16:00) - na cca.15 minut, ul.Musorgského č.p.1746 (8:00
10:00 a 12:00 - 16:00) - na cca.15 minut v uvedených časech, ul.K Zele
m domkům č.p.384, 915, 1006, 640, 1101, 1077, ul.Musorgského č.p.409 (
00 - 16:00). Zároveň Vás žádáme o vstup na pozemek kvůli provádění pra
při výměně rozpojovací skříně v oplocení.
Praha 3, Žižkov 12.05.2021 08:00:00 12.05.2021 14:00:00 Popis práce: Výměna skř. 12/2678Z ul. U kněžské louky
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 731447470
Místo: bez U: ul. U kněžské louky č.p. 2766.
Praha 5, Smíchov 12.05.2021 08:30:00 12.05.2021 15:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Křížová
Firma: Pronto Elektro Praha s.r.o.
Objednal: Špelda Jakub
Telefon: 602256809
Místo bez U: ul.Křížová č.p.3132/3, 1728/21, 1728/19, 1730/15, 1730/13
ul.Na Konvářce č.p.192, 3141, 2917, 1739, 1740, 1741, 2039, 1742. (8:3
- 10:30 a 13:00 - 15:00).
Praha 1, Malá Strana 12.05.2021 09:00:00 12.05.2021 14:00:00 Popis práce: Nová SP5 ul. Tržiště
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Lubor Maršo
Telefon: 736753123
Místo: bez U. ul. Tržiště č.p. 519
9:00-11:00 12.00-14:00
Praha 10, Strašnice 13.05.2021 08:00:00 13.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.U Trati a okolí
Firma: JEZL ELEKTRO s. r. o.
Objednal: Maršo Lubor
Telefon: 736753123
Místo bez U: ul.U Trati č.p.485, ul.Na Spádu č.p.394, 393, 392, 396.
Praha-Zbras, Zbraslav 13.05.2021 08:00:00 13.05.2021 15:00:00 Popis práce: Nová SS102 ul.Závist
Firma: AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Objednal: Hakl Petr
Telefon: 731447470
Místo bez U: ul.Závist č.p.1164 (8:00 - 15:00), ul.Závist č.p.1165, pa
.č.3125/4, č.p.1167, 1168, 1169, 1170, 1173, 1174, parc.č.3107/1, 3107
8, 3107/22, 3107/28, 3107/31, č.p.1176, 1175, 194, ZBVO č.1743, ul.Kom
anská č.p.1421 (8:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00).
Praha 5, Motol 13.05.2021 08:00:00 13.05.2021 16:30:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Bedrnova a okolí
Firma: ELPO, kabelové sítě VN a NN,s.r.o.
Objednal: Urban Roman
Telefon: 724210494
Místo bez U: ul.Hamsíkova č.p.264/1, 261/3, 260/5, 107/7, 129/9, 278/1
277/13, 373/15, 275/17, 267/19, 57/21, 274/23, 266/25, 259/27, 283/29,
282/31, 104/33 (8:00 - 10:00 a 14:00 - 16:30), ul.Wolfova č.p.179/25,
3/23 (8:00 - 16:30), ul.Wolfova č.p.265/1, 128/3, 178/5, 106/13, 263/1
181/9, 105/7, 177, 180/19, 182/17, 262/15, ZBVO č.0689 (14:00 - 16:30)
Praha 9, Horní Počernice 13.05.2021 09:00:00 13.05.2021 15:30:00 Popis práce: Výměna skř. 78/0I ul. Chlumecká
Firma: KORMAK Praha a.s.
Objednal: Košař
Telefon: 735762752
Místo: bez U: ul. Chlumecká parc. č. 2288/2 (TruckCentre), Z.B.VO č. 1
4, Mobiliář (parc. č. 2590/4), parc. č. 2588/2, 2589/9 (BigBoard Praha
.s.)
9:00-15:30
ul. Chlumecká parc. č. 4485/118 (LED MULTIMÉDIA s.r.o), parc. č. 2588/
(stavební rozvaděč - Zimoviště) + půjčovna přívěsů, parc. č. 2756/18 (
chl. radar)
9:00-10:30 14:00-15:30
Praha 4, Kunratice 14.05.2021 08:00:00 14.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě 1kV v okolí Volarská a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo: bez U v ul. Děbolínská čp. 475, 476, 1703, 524, 525 (08 - 16),
ul. Děbolínská čp. 663, 75, 624, 700 (08 - 10)
Praha 10, Uhříněves 14.05.2021 08:00:00 14.05.2021 12:00:00 Popis práce: vyp. TS 4008 pro práce na venkovním vedení 22 kV
Firma: ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
Objednal: Štika
Telefon: 603 852 859
Místo: Vodárna, Uhříněves, Podlesek
Praha 10, Malešice 16.05.2021 08:00:00 16.05.2021 10:00:00 Popis práce: vypnout TS 7616 pro revizi ochran v RS 8860
Firma:
Objednal: RUDOLF01
Telefon:
Místo: Saint-Gobain sklo, Praha 10, Tiskařská 612/4
Praha 4, Kunratice 17.05.2021 08:00:00 17.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě v ul. Volarská a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo: bez U v ul. Děbolínská čp. 663, 75, 624, 700 (08 - 16), v ul. D
olínská čp. 475, 476, 1703, 524, 525 (12 - 16)
Praha 4, Kunratice 18.05.2021 08:00:00 18.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě 1kV v ul. Volarská a okolí
Firma: Energo Praha spol. s r.o.
Objednal: Kolínský Stanislav
Telefon: 607855685
Místo: bez U v ul. Poběžovická čp. 1368, 510, 587, 823, 117, 855, v ul
Vimperské Nám. čp. 912, 331 (08 - 16), v ul. Bořetínská čp. 1640, 833
8 - 10, 12 - 16)
Praha 9, Újezd Nad Lesy 20.05.2021 08:00:00 20.05.2021 18:00:00 Popis práce: TS 4270 práce na kVN
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: bez U: ul. Novosibřinská objekt CRA České Radiokomunikace a.s.,
odojem Rohožník, objekt hájovny, objekt Shestak Vitality.
Praha 5, Smíchov 27.05.2021 08:00:00 27.05.2021 16:00:00 Popis práce: Obnova sítě NN ul.Křížová
Firma: Pronto Elektro Praha s.r.o.
Objednal: Špelda Jakub
Telefon: 602256809
Místo bez U: ul.Křížová č.p.3132/3, 1730/15, 1730/13 (8:00 - 10:00 a 1
00 - 15:00), ul.Křížová č.p.1728/21, 1728/19 (8:00 - 16:00).
Praha 1, Nové Město 05.06.2021 08:00:00 05.06.2021 12:00:00 Popis práce: TS 511 Rekonstrukce/chytrá T2 - PO
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Procházka
Telefon: 602340441
Místo: V TS 511 T2 PO ul. Vodičkova č.p. 699/30
Praha 1, Nové Město 05.06.2021 11:00:00 05.06.2021 15:00:00 Popis práce: TS 511 Rekonstrukce/chytrá T3 - PO
Firma: ENGIE Services a.s.
Objednal: Procházka
Telefon: 602340441
Místo: V TS 511 T3 PO ul. Vodičkova č.p. 699/30
Praha 8, Ďáblice 14.06.2021 08:00:00 14.06.2021 20:00:00 Popis práce: TS 7111 (Rekonstrukce TS 1285)
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: bez U: TS 7111- Skládka odpadu Ďáblice - FCC Česká republika s.
o., TEDOM a.s.
Praha 8, Ďáblice 14.06.2021 08:00:00 14.06.2021 20:00:00 Popis práce: TS 1285 Rekonstrukce/chytrá
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: bez U: ul. Cínovecká č.p. 792 (ČOV Prosek I), 792A (ČOV Prosek
), Z.B.VO č. 1307, 1318, Informační tabule TSK č. 811.
Praha 8, Ďáblice 28.06.2021 08:00:00 28.06.2021 20:00:00 Popis práce: TS 1285 Rekonstrukce/chytrá
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: ul. Cínovecká č.p. 792 (ČOV Prosek I), 792A (ČOV Prosek II), Z.
VO č. 1307, 1318, Informační tabule TSK č. 811.
Praha 8, Ďáblice 01.07.2021 08:00:00 01.07.2021 18:00:00 Popis práce: TS 1285 Rekonstrukce/chytrá
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: ul. Cínovecká č.p. 792 (ČOV Prosek I), 792A (ČOV Prosek II), Z.
VO č. 1307, 1318, Informační tabule TSK č. 811.
Praha 8, Ďáblice 07.07.2021 08:00:00 07.07.2021 18:00:00 Popis práce: TS 7111 (Rekonstrukce TS 1285)
Firma: SEG s.r.o.
Objednal: Noha
Telefon: 603500022
Místo: bez U: TS 7111- Skládka odpadu Ďáblice - FCC Česká republika s.
o., TEDOM a.s.
Exportovat data